onsdag 31 mars 2010

Myten om smältande isar i Arktis

Enligt teorin om den mänskligt orsakade globala uppvärmningen skulle uppvärmningen märkas tydligast vid polerna. Hur ligger det då till? Jag har tittat på en rad mätstationer i Arktis. Här kommer några exempel.
Eureka ligger på Baffin Island. Sommartemperaturen har varit extremt jämn här sedan 1947. Ingen ökning märks som skulle kunna förklara en avsmältning av sommarisen. Vintertemperaturen likaså mellan 1953 och 2002. På vintern smälter å andra sidan inga isar i Arktis.
Fyra mätstastioner i Nordvästterritoriet i Canada. Ingen av mätstationerna visar någon signifikant temperaturhöjning sedan 1942.
Tre mäststationer på norra Grönland. Den längsta mätserien är från Danmarkshavn, men visar ingen temperaturhöjning sedan 1949.
Dessa fyra ryska mätstationer ligger på en ö i norra ishavet, norr om det sibiriska fastlandet. Den längsta mätserien är från Salehard. Här kan man ana en höjning av temperaturen mellan 1883 och 1905, men därefter kan ingen temperaturhöjning anas. Inte heller de andra tre stationerna visar någon stigande temperatur sedan 1930-talet.
Dessa tre stationer ligger i Europeiska Ryssland och i Sibirien. Kanin Nos ligger vid Barents hav, Ostrov Dikson vid Sibiriens kust och Ostrov Vize på en ö i norra ishavet nordöst om Novaja Zemlja. Ingen temperaturstegring kan noteras vid någon av mätstationerna, dock en obetydlig temperaturminskning sedan 1940-talet vid de två senare. Medeltemperaturen vid Ostrov Dikson låg omkring -11 grader mellan 1920 och 1955, men närmare – 12 grader under perioden 1955-2000. Samtidigt är variationerna stora, ofta upp till fyra grader mellan närliggande år.
Man kan plocka fram fler mätstationer som inte ger någon annan bild. Det tycks alltså vara en myt att det skulle bli varmare i Arktis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar