fredag 7 oktober 2011

Ska obegriplig svensk poesi belönas med nobelpris

Tomas Tranströmer, som har varit aktuell i diskussionerna under de senaste 15-20 åren fått nobelpriset i litteratur. Äntligen säger en del, tydligen ganska många och inte bara svenskar. Enligt de flesta kritiker är han väl värd att få priset.
Tomas Tranströmer fick nobelpriset
Det finns dock ett par skäl emot. Jan Guillou som har åsikter om det mesta, både sådant han förstår sig på och sådant han inte begriper.
Jag har inte läst något av Tomas Tranströmer. Det kanske beror på att jag inte förstår så mycket om lyrik. Där har jag en sak gemensamt med Jan Guillou, kanske rent av det enda vi har gemensamt. Däremot har jag läst en bok av Jan Guillou. Den var så dålig att jag inte har lockats att läsa några fler. De finns ju så många bättre författare att läsa.
Trots detta dömer Guillou ut Svenska Akademins beslut om nobelpristagare. Det beror på att enligt hans mening ingen svensk kan få Nobelpriset efter att Eyvind Johnson och Harry Martinsson fick dela på det, en pinsamhet som enligt Guillou sitter väldigt djupt. Jag tycker att Eyvind Johnson och Harry Martinsson var bra författare, bra mycket bättre än Jan Guillou, men jag kan hålla med om att det kan vara tveksamt om de verkligen höll nobelprisklass. Men de är inte de enda svenskar som fått nobelpriset på tveksamma grunder. Den största skandalen är antagligen att den genom tiderna främste svenske författaren August Strindberg aldrig fick nobelpriset. Han var dessutom en författare som lästes av många, till skillnad mot Tranströmer.
Jan Guillou kommer aldrig att få nobelpriset
Men är detta ett tillräckligt skäl att utesluta Tomas Tranströmer från att komma ifråga? Jag tycker inte det. Jag kan mycket väl tro att han är väl värd priset, trots att han skriver obegriplig lyrik och trots att han är svensk. Däremot är jag tveksam av ett helt annat skäl. Det är därför att det finns en lyriker som jag tycker är helt outstanding, och som rimligtvis överträffar till och med Tranströmer och det är Bob Dylan. Det framförde jag redan 2009 här.
Bob Dylan borde få nobelpriset
Nu kommer det antagligen att dröja några år innan ännu en lyriker får nobelpriset, men eftersom han inte är svensk finns ändå chansen. Nästa svensk kommer ju inte att få priset de närmaste 37 åren i alla fall. Bob Dylan är ännu en punkt där Jan Guillou och jag tycker helt olika. Bob Dylan är enligt Guillou ”en våldsamt överskattad Flum-Pelle som knappt själv vet vad han skriver.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar