onsdag 29 december 2010

Vetenskap och Folkbildning är årets förvillare

Föreningen för Vetenskap och Folkbildning heter en förening, vars valspråk är ”För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap”. VoF har till Årets förvillare 2010 utsett organisationen Stockholmsinitiativet, som driver uppfattningen att mänskliga utsläpp av växthusgaser inte nämnvärt påverkar klimatet. Stockholmsinitiativet anser att klimat-, miljö-, och energipolitiken bör baseras på vad vi vet snarare än på hypoteser? Så här lyder VoF:s motivering:
”Inga observationer tyder på att koldioxidutsläpp har någon avgörande inverkan på klimatet.” – Stockholmsinitiativet
Växthuseffekten innebär att gaser i atmosfären håller kvar värme som annars skulle strålat ut från jorden. Utan den skulle Jorden vara i genomsnitt cirka 33 grader kallare än idag. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären, ökar också den värmande effekten. Genom praktiska experiment, satellitdata och bokföring över förbrukningen av fossila bränslen är det visat bortom rimligt tvivel att mänskliga utsläpp av bland annat koldioxid förhöjer växthuseffekten och ger ett varmare klimat.
Min kommentar: ”Bortom allt rimligt tvivel” är ett mycket starkt uttryckssätt av VoF. Temperaturen har stigit senan 1800-talets början då utsläppen av koldioxid var marginella, och den har inte stigit snabbare efter andra världskriget när utsläppen ökat. Under den medeltida värmeperioden var temperaturen minst lika hög som idag utan ökade utsläpp av koldioxid. Det är uppenbart att andra faktorer har minst lika stor betydelse som koldioxidutsläppen, kanske större.
Tre olika rekonstruktioner av temperaturen på norra hemisfären under 1200 år.
”Politiska klimatmål är meningslösa” – Stockholmsinitiativet
Stockholmsinitiativet hävdar att klimatpolitiken leder till miljöförstöring, svält och fattigdom. Det som står klart är att stigande globala temperaturer hotar tillgången på färskvatten och medför allvarligare och mer regelbunden torka. Dessutom riskerar stigande havsnivåer att översvämma låglänt bebyggelse och odlingsbar mark som försörjer en väsentlig del av Jordens befolkning. Att inte agera för att begränsa utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen vore oansvarigt.
Min kommentar: Havsnivåerna har stigit sedan istiden, då världshaven låg hundra meter lägre än idag. De stiger för närvarande med ca 2 mm per år, dvs 20 cm på hundra år, och hastigheten har inte ökat. Det ger inga ökade översvämningsrisker.
Havsnivåer under 120 år.
“Föreningen ska (…) verka för att politiska beslut gällande frågor som rör klimatförändring har sin grund i sund och verifierbar vetenskap.” – Stockholmsinitiativet
Stockholmsinitiativets medlemmar har synts i dagspress, medverkat i TV och radio samt varit mycket aktiva på internet. De väljer att istället för vetenskap sprida konspirationsteorier och återberätta lösa anklagelser mot seriösa forskare inom klimatområdet. Om ny forskning visar att dagens klimatförändringar inte beror på mänsklig aktivitet vore det en sensation som förtjänar att granskas från alla vinklar. Stockholmsinitiativets ensidiga och ofta felaktiga rapportering av endast sådant som kritiserar klimatvetenskap, motiverar en förvillarutmärkelse.
Min kommentar: Alla vetenskapliga sanningar är provisoriska och får gälla tills forskningen har kommit längre. VoF:s utnämning liknar en politisk utnämning mer än en vetenskaplig. Själva fundamentet för vetenskapen bör vara en skeptisk grundinställning, där granskning av vetenskapliga hypoteser bör uppmuntras, snarare än att fördömas. VoF:s utnämning likar därför ett självmål.
Reefat-el-Sayeed
Jag kommer att tänka på när Rapport för en del år sedan ägnade sig åt utnämningen av årets svensk. Efter att i tur och ordning ha valt finansmannen Refaat El-Sayed (1985), länspolismästaren Hans Holmér (1986) och förlagsredakören Ebbe Carlsson (1988) lade Rapport på goda grunder ned hela konceptet.
Hans Holmer
I december 1986 upptäckte nämligen Fermentas revisorer omfattande oegentligheter och falsarier inom den ekonomiska redovisningen och Refaat El-Sayed dömdes till sex års fängelse för bokföringsbrott och brott mot insiderlagstiftningen. Hans Holmer ledde den resultatlösa utredningen om Palmemordet och tvingades avgå efter massiv kritik för sitt sätt att leda utredningen, bland annat på grund av PKK-spåret. Ebbe Carlsson-affären var en politisk skandal i Sverige som inleddes den 1 juni 1988, då tidningen Expressen avslöjade att bokförläggaren Ebbe Carlsson utredde PKK-spåret, det vill säga en teori om att den kurdiska gerillaorganisationen PKK skulle varit delaktiga i Palmemordet, med stöd från Sveriges dåvarande justitieminister Anna-Greta Leijon (s), och tillgång till hemlig information och olaglig avlyssningsutrustning. Affären ledde bland annat till att Anna-Greta Leijon tvingades avgå i början av juni 1988, samt att Ebbe Carlsson dömdes till böter för varusmuggling i mars 1992. Riksdagens konstitutionsutskott granskade affären genom utfrågningar som direktsändes i TV med början i augusti 1988. En irriterad ordväxling mellan Carl Lidbom och utskottets vice ordförande Anders Björck fick betydande uppmärksamhet i massmedia.
Ebbe Carlsson
Det vore väl trist om VoF tvingas lägga ned utnämningen av ”årets förvillare” om och när det visar sig att hypoteserna om den av människan orsakade globala uppvärmningen behöver revideras.

Uppdatering 5 januari
Debatten om VoF pågår på Newsmill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar