söndag 28 oktober 2018

Talmannen kallar till nya samtal

Det har nu gått sju veckor efter valet utan att någon ny regering har tillträtt. Ulf Kristersson och Stefan Löfven har båda sonderat läget i två veckor vardera. Kristersson fick ge upp och allt tala för att det också gäller Löfven. Alla partiledare upprepar som ett mantra vad de har hävdat hela tiden. Allianspartierna vill ha en alliansregering under ledning av Kristersson men med stöd av socialdemokraterna, vilket Löfven naturligtvis har avvisat. M och KD verkar kunna tänka sig att regera med stöd av alliansen och Sverigedemokraterna, vilket avvisas av C och L.  De rödgröna vill regera med stöd av C och L, men under ledning av S. Om en tänkt regeringsbildare röstas ned av riksdagen fyra gånger blir det automatiskt nyval, men ingenting verkar kunna tvinga fram en omröstning, så regeringsförhandlingarna kan pågå resultatlösa i fyra år till nästa riksdagsval 2022. Inga kontroversiella beslut kan fattas under den tiden.
På måndag ska talmannen träffa Stefan Löfven igen.
År 1971 övergav Sverige systemet med tvåkammarriksdag och en kammare med 350 ledamöter infördes. Men lagstiftarna hade inte tänkt på att det kunde vara opraktiskt med jämnt antal riksdagsmän, trots att vi då hade två tydliga block. Redan 1973 inträffade det att vi fick två jämnstora block med 175 mandat vardera. Socialdemokraterna satt kvar. Läget gjorde att man enligt grundlagen var tvungen att vidta lottning vid de frågor där riksdagen inte kunde enas och i flera omröstningar vidtogs lottdragning. Generellt undvek dock partierna att låta lotten avgöra utan kompromissade hellre. Lottningar avgjorde endast en mycket liten del av ärendena. Under år 1974 genomfördes 31 lottningar och under våren 1975 totalt 42. Under riksmötet 1975/76 avgjorde lotten 79 av totalt 1 150 voteringar, det vill säga 6,9 procent. Av dessa 79 lottdragningar vann det socialistiska blocket 39 gånger och det borgerliga blocket 40 gånger.
Eftersom vi nu har tre block i riksdagen hjälper det inte längre att vi nu har udda antal riksdagsledamöter. Det finns inget block med majoritet. Ett nyval skulle kanske inte ändra på läget eftersom väljaropinionen tycks vara i stort sett oförändrad, men hotet om nyval kunde ändå sätta press på partierna. Nu saknas denna klara press, så tiden går.
De flesta partier anser nog att det behöver fattas en hel del politiska beslut om t ex budget, försvaret, sjukvården, utbildningen, polisen osv. Med erfarenheterna från lotteririksdagen skulle ju ändå de flesta av dessa beslut kunna fattas genom överenskommelser över blockgränserna. I så fall spelar det mindre roll om regeringen har parlamentarisk majoritet eller ej. En blocköverskridande minoritetsregering skulle tvingas förankra sina beslut, antingen på den borgerliga sidan eller bland de rödgröna. Den mest naturliga regeringen skulle då vara en regering med S, C och V. En sådan regering skulle inte få egen majoritet, bara 151 mandat, och skulle därför behöva söka stöd antingen bland V  eller M. Enbart stöd av KD eller MP skulle däremot inte räcka. Vem som skulle bli statsminister i en sådan regering är kanske mindre betydelsefullt.
Några tror att Annie Lööf blir nästa i tur att försöka bilda regering.
En sådan minoritetsregering skulle sannolikt vara den bästa lösningen för Sverige i dagens läge, men hur lång tid ska det behövas för att komma fram till detta?
På måndag går tiden ut för Stefan Löfven. Mötet mellan talmannen och Löfven kommer att ske klockan 09.45.

onsdag 24 oktober 2018

Nya styret i Stockholm

Säga vad man vill om Miljöpartiet. De tycks i alla fall vara skickliga förhandlare. Trots ett uruselt val, där man tappat en stor del av det stöd man tidigare haft, tycks man ändå lyckats klamra sig fast vid makten i Stockholms stad genom att byta block. Även i landstinget lyckas man med att få ingå i alliansstyret. I Stockholm får man dessutom behålla två borgarrådsposter, trots att underlaget knappast motiverar det.
Grattis Daniel Helldén (MP). Du har ditt på det torra fyra år till.
Miljöpartiet försvarar bytet av block med att man säger sig ha fått alliansen att gå med på ett antal av miljöpartiets förslag. Bland annat säger den nya majoriteten nej till Nobel center på Blasieholmen, som tidigare både M och C har stått bakom (men just nu har mark- och miljödomstolen redan stoppat planen, och ingen vet om den skulle kunnat genomföras). Det omdiskuterade huset som Apple vill bygga i Kungsträdgården kommer att stoppas (vilket jag tycker är bra), men det kommer antagligen att kosta en slant.
Miljöpartiet säger sig ha stoppat en Östlig förbindelse (Österleden hett den förr). Men vad det handlar om är ju att staden inte kommer att lägga några pengar på förbindelsen under mandatperioden, vilket knappast varit aktuellt i alla fall. Den ligger långt fram i tiden och det finns ännu inga pengar i de nationella planerna heller, så det är kanske inte så stor eftergift för Moderaterna. De kommer ju att fortsätta att driva leden på sikt, och just nu byggs ju ändå Förbifart Stockholm. Byggtiden är cirka tio år med trafikstart 2026, s det är gott om tid för den östliga förbindelsen. Men om t ex Nacka och Värmdö fortsätter att växa så snabbt som de gör nu kommer trycket att växa i framtiden och därmed växer kraven på en östlig förbindelse.
Men kravet på en Östlig förbindelse var ändå ett av Moderaternas viktigaste vallöften i Stockholm. ”Moderaternas löfte till Stockholmarna är därför okomplicerat och tydligt: Vi kommer inte att äventyra bygget av en Östlig förbindelse i eventuella samarbetsförhandlingar efter valet”, skrev tre M-toppar i en debattartikel i början av september. Och bara några veckor senare går de med på Miljöpartiets krav!
I uppgörelsen ingår en utredning om att gräva ned Centralbron – den sexfiliga trafikled som löper genom Gamla stan i Stockholm (Riddarholmskommittén rekommenderade detta redan 1996, för att bereda plats för det då aktuella ”Tredje spåret” i ytläge). En utredning, inget mer! Men om man överväger en tunnel för Centralbron är det uppenbart att en östlig förbindelse samtidigt skulle behöva övervägas. Idag är det ju Centralbron som utgör den östliga förbindelsen. Om den funktionen skulle övertas av en annan östligare väg, skulle kapaciteten på en centraltunnel kunna begränsas. Att inte göra detta vore att sticka huvudet i sanden. ”Alla vill gräva ner Centralbron. Alla tycker att det är en bra idé. Men senast 2009 kostnadsberäknades det till 25 miljarder kronor”, sade förra stadsbyggnadsrådet Roger Mogert, S.
Anna König Jerlmyr (M), som gärna bryter sina tidigare vallöften.
Miljöpartiet har dessutom fått igenom att Bromma flygplats ska läggas ned (vilket inte heller är aktuellt i närtid utan först efter 2038 då avtalet med Swedavia går ut). Den nya majoriteten säger vidare nej till att stå som värd för Vinter-OS, eftersom man inte vill lägga skattepengar på projektet (vilket inte heller har varit avsikten).
Miljöpartiet har vidare kommit överens med Alliansen i Stockholm om ”att införa miljözoner”, som Moderaterna tidigare inte velat ha. "Vi inrättar miljözoner på Hornsgatan och vi kommer också se över om vi ska inrätta miljözoner på enskilda gator med bevisligen dålig luftkvalitet, så att de smutsigaste bilarna försvinner”, har Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm, sagt till Sveriges Radio. Men när det kommer till kritan tycks det bara handla om en enda miljözon på Hornsgatan. Lita på att Moderaterna kommer att stoppa ytterligare miljözoner, i alla fall till nästa val.
Man har också kommit överens om att fasa ut kolet i Värtan till 2022, begränsa tiden i förskolan för barn till föräldralediga och stoppa en planerad fotbollsplan i Fredhäll. Men Fredhällsplanen innebär som en konsekvens att nya bostäder stoppas på Stadshagens idrottsplats, och MP har också stoppat nya bostäder i Årstaskogen.
Sammantaget tycker jag att mycket av Miljöpartiets är till intet förpliktigande. Man lovar saker som bara kräver en utredning eller stoppar saker som ändå inte är aktuella just nu. Att stoppa nya bostadsprojekt är till men för alla med bostadsbehov, men en del miljöpartister är ju typiska nimbys, som lyckats stoppa vissa projekt, som egentligen borde genomföras.
Av nyhetsflödet att döma tycks miljöpartiet från början ha bestämt sig för att byta sida och inte ens förhandla med sossarna. Av allt att döma tycks den största drivkraften ha varit att klamra sig kvar vid borgarrådsstolarna. Vad man i sak har uppnått är tämligen magert. Och dessutom har man inte varit eniga. Missnöjda miljöpartister har redan börjat lämna partiet, på grund av samarbetet med Alliansen.