tisdag 24 november 2009

Climategate växer lavinartat

Googlar man på Climategate får jag 82 000 träffar på tisdag morgon. På tisdag eftermiddag får jag 148 000 träffar, på kvällen 170 000. Söker man på Climategate på Wikipedia omdirigeras man till uppslagsordet ” Climatic Research Unit e-mail hacking incident”, där det finns en artikel (från söndagen den 22 november, uppdaterad hundratals gånger), som ingående redogör för händelsen som inträffade i förra veckan, offentliggjordes 17 november, då ett stort antal mail och dokument från Climate Research Unit at East Anglia University (CRU) lagts ut på internet. Allt som allt stals mer än 1 000 epostmeddelanden och mer än 3 000 andra dokument. Dr Phil Jones, direktör vid institutionen, har bekräftat hackerattacken och att dokumenten tycks vara äkta. Dokumenten och mailen visar hur forskarna inom IPCC till varje pris söker förhindra att vetenskapliga uppsatser som i något avseende ifrågasätter teorierna eller fakta om global uppvärmning citeras i IPCC:s rapporter eller publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vidare vill man hindra att uppsatser som stöder AGW-teorien ifrågasätts, även om de klimatdata de baseras på är konstruerade eller rent av förfalskade.
Dessa uppgifter refereras nyligen av såväl Washington Post som Wall Street Journal och annan internationell press. En av de största mediahändelser på länge som växer lavinartat på internet och uppmärksammas i utländsk press. Aftonbladet refererade uppgifterna i lördags, men Svenska Dagbladet tiger ännu och Dagens Nyheter behandlar uppgifterna i närmast raljerande ordalag. Bojs jämställer klimatskeptikerna med sådana som tror att jorden ska gå under ett visst datum år 2012. Det kan knappast kallas seriös vetenskapsjournalistik.

Att den internationella forskarvärlden inte är så enig som det brukar framställas, framgår till exempel av att 31 486 amerikanska forskare, varav 9 029 Ph.D. har skrivit under en petition till USA:s regering, som ifrågasätter AGW-teorin.
Bland de offentliggjorda mejlen kan man hitta följande:
"From: Phil Jones

To: John Christy
Subject: This and that
Date: Tue Jul 5 15:51:55 2005
[...] If anything, I would like to see the climate change happen,
so the science could be proved right, regardless of the consequences. [...]"
"From: "Davies Trevor Prof (ENV)"
To: "Ogden Annie Ms (MAC)" ,
"Briffa Keith Prof (ENV)" ,
"Jones Philip Prof (ENV)" P.Jones@uea.ac.uk,
Subject: RE: Climate Research Centre crisis spreads
Date: Thu, 22 Oct 2009 08:33:16 +0100

[...] Latest information suggests that dozens of 'peer reviewed' scientific papers that relied on the same dataset are now 'similarly flawed' and should be withdrawn. This, unfortunately, draws into question a fundamental part of the IPCC conclusion - namely, whether the recent global warming is in fact abnormal and hence attributable to man. [...]"
"I can't see either of these papers being in the next IPCC report." "Kevin and I will keep them out somehow -- even if we have to redefine what the peer-review literature is!" skriver Phil Jones, direktör vid klimatforskningsinstitutet.
"Perhaps we should encourage our colleagues in the climate research community to no longer submit to, or cite papers in, this journal," skriver klimatforskaren Michael E. Mann vid Pennsylvania State University, mest känd för att vara den som manipulerade klimatdata för att passa den s k hockeyklubban, som skulle visa på en accelererande uppvärmning.
"I will be emailing the journal to tell them I'm having nothing more to do with it until they rid themselves of this troublesome editor," svarar Jones.

Ett av mailen som handlar om manipulation av data lyder:
Subject: Diagram for WMO Statement

Date: Tue, 16 Nov 1999 13:31:15 +0000
Dear Ray, Mike and Malcolm,
Once Tim’s got a diagram here we’ll send that either later today or first thing tomorrow. I’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (ie from 1981 onwards) amd [sic] from1961 for Keith’s to hide the decline. Mike’s series got the annual land and marine values while the other two got April-Sept for NH land N of 20N. The latter two are real for 1999, while the estimate for 1999 for NH combined is +0.44C wrt 61-90. The Global estimate for 1999 with data through Oct is +0.35C cf. 0.57 for 1998. Thanks for the comments, Ray.
Cheers, Phil

Mojib Latif, en klimatforskare vid Leibniz Institute of Marine Sciences i Tyskland, har sagt att han finner det svårt att tro att klimatforskare försökt tysta meningsmotståndare. Latif, som anser att den globala uppvärmningen är orsakad av människan, men som har varit medredaktör till en uppsats som beskriver nuvarande nedkylning beroende på tillfälliga naturliga variationer, säger "I simply can't believe that there is a kind of mafia that is trying to inhibit critical papers from being published."
De publicerade dokumenten nedsätter tilltron till den påstått eniga forskarvärlden, en synbar enighet som tycks beror på att oliktänkande inte tillåtits publicera sig i vetenskapliga tidskrifter.

1 kommentar:

  1. En dryg vecka senare, den 3 december, ger Google drygt 23 miljoner träffar på climategate.

    SvaraRadera