tisdag 14 september 2010

”Jag ogillar dina åsikter, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att uttrycka dem”.

"I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it". Detta är ett citat från “The Friends of Voltaire”, Evelyn Beatrice Hall, pseud. S.G. Tallentyre, 1906), alltså inte av Voltaire själv, men för att sammanfatta Voltaires uppfattning.
Voltaire (1694- 1778) fransk författare och upplysningsfilosof.
Detta enkla budskap är också grundprincipen för vår yttrandefrihet. Yttrandefrihet omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. FN:s deklaration formulerar rätten på följande sätt: "Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser". En liknande text finns också i Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
För några dagar sedan hotade en liten församling i Florida att bränna koranen på bål på årsdagen för attentatet mot WTC i New York den 11 september 2001. Lyckligtvis fick den omfattande kritiken dem att avstå. Men tyvärr var det många av kritikerna som glömde bort grunderna för vår demokrati och yttrandefrihet.
FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon var "allvarligt oroad" av en amerikansk frikyrkas planer på att bränna Koranen den 11 september, sade en FN-talesman enligt nyhetsbyrån AFP. FN-chefen, han som är den som ytterst skall försvara FN:s deklaration om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, han ansåg att "sådana handlingar inte kan tolereras inom någon religion". Hur kan det vara så lätt att glömma de grundläggande fundamenten för vår demokrati och frihet? Jo, de kan tolereras och rätten att bränna böcker ska försvaras hur mycket vi än ogillar det, må det vara biblar, koranen, eller Jan Guillous samlade verk, det kan kvitta. liksom att uttrycka sin missaktning över religion, ateism, socialism eller vilken filosofi som helst i tal, skrift, musik, konst eller genom varje slags uttrycksmedel.
Nazistiskt bokbål i Berlin 10 maj 1933.
En förnuftig röst var däremot Helena Benauoda, ordförande i Sveriges muslimska råd. ”De är galenpannor — det är bättre att strunta i sådana här personer”, säger hon till TT. Klokt, förnuftigt, genomtänkt sagt. Skulle alla resonera så skulle det symboliska bokbålet i Florida, iscensatt av en liten församling med ett drygt 50-tal medlemmar i Florida, passera obemärkt och inte förarga någon, mer än möjligen några få närboende. I stället startade hotet om bokbål med massmedias hjälp en världsomfattande våg av fördömanden och avståndstaganden. Och det är inte något fel att kritisera, felet är att börja ropa på förbud. Lika svårt tycktes många ha att försvara rätten att publicera Muhammedkarikatyrerna, eller konstnären Lars Vilks rondellhund.
Muslimer och andra religiösa grupper förtrycker kvinnor, homosexuella och andra religiösa grupper, och inskränker själva yttrandefriheten, så snart de får möjligheten. Företrädare för islam kräver starkare än andra grupper att slippa utsättas för kritik. Och eftersom de mest fundamentala företrädarna återkommande sätter sina hotelser i verket, retirerar de som borde stå upp och värna om yttrandefriheten. Därigenom medverkar de själva till att yttrandefriheten inskränks. Varför ska de religiösas krav på att slippa utsättas för kritik alltid väga tyngre?
Koranbrännandet är inte bara en skymf mot koranen, utan en skymf mot islam och muslimer över hela världen, sade Muhammad Ismail, en talesman för islamiska Hizb ut-Tahrir. Visst, men det måste man kunna tåla utan att hota med våld. USA:s militäre ledare i Afghanistan, general David Petraeus varnade för att bokbålet utgjorde ett direkt hot mot amerikanska trupper. Visst, men ändå inget skäl att ropa på förbud.
Här i Sverige går valrörelsen in i sitt slutskede. Ett av de mest avskyvärda partierna är de främlingsfientliga Sverigedemokraterna. Men detta är verkligen inte något skäl att, som nu förekommer, störa deras möten för att hindra dem att framföra sitt budskap. Demokrati och yttrandefrihet måste försvaras även när det handlar om Sverigedemokraterna.

Uppdatering lördag den 18 september
Enligt dagens DN fanns två riksdagskandidater från Vänsterpartiet, Dror Feiler och Fransisco Contreras, med bland dem som störde Sverigedemokraternas möte i torsdags genom att blåsa i vuvuzela och tala i megafon på Sergels Torg. Dror Feiler tror enligt DN att "det är viktigare att försvara demokratin än att Jimmie Åkesson ska åtnjuta full frihet på ett okommenterat sätt".
Dror Feiler har ju själv hotats efter installationen ”Snövit och sanningens vansinne” på Historiska museet, för några år sedan. Den gången passade det bra att hävda samma yttrandefrihet som han inte vill tillerkänna andra. Dror Feiler har inte förstått demokratins grundläggande principer, som jag har refererat ovan.  Lars Ohly är kritisk och ska ta sina partivänner i örat. Det gör han rätt i, men det märkliga är ju att det alls ska behövas.

1 kommentar: