fredag 17 mars 2017

Dagens sluss, och gårdagens...

Ombyggnaden av Slussen fortskrider så sakta. Just nu kan man betrakta de två  senaste slusskonstruktionerna bredvid varandra, dagens Sluss från 1935 i förgrunden och Nils Ericsons sluss från 1850 längre bort. Den har fungerat som övertäckt regleringsränna sedan dagens sluss byggdes.
Dagens slussränna i förgrunden och Nils Ericsons i bakgrunden.
Samtidigt har man börjat schakta i den del av Slussen som i folkmun kallades ”karelska näset” och ungefär där borde eventuella rester efter Christoffer Polhems sluss från 1755. Då var Polhem redan avliden sedan några år. Polhem var 83 år när slussbygget inleddes 1744. Efter hans död 1751 övertogs huvudansvaret av sonen Gabriel Polhem. Slussen fanns kvar som regleringsränna ända till 1933 då slusskarusellen byggdes. Då fylldes Polhems sluss igen. 
Schaktarbeten på Mälarsidan. Ungefär här låg Polhems sluss från 1755.
Frågan är om några rester fortfarande finns kvar? 

4 kommentarer:

 1. Apropå Slussen och dess vattenflöden: Efter vad jag förstått var ett av de viktigaste argumenten för den totala omgörning som pågår att vattenföringen inte var tillräcklig; man "måste säkra Stockholms vattenförsörjning". Men sällan hörde man talas om Helgeandsholmen, och de stora flöden som omger den. Finns inte stor överkapacitet där? Till yttermera visso så renoverades ju den södra rännan rel nyligen.
  Vad missar jag ?

  SvaraRadera
 2. Landhöjningen på 260 år har väl gjort att Saltsjön nu ligger ca 1 m under den nivå som Polhems sluss byggdes för.
  Mälarens reglering gjordes om 2015 i samband med Slussenprojektet-då med samma meter i höjning av Saltsjön i farans riktning. Det är en väldigt osäker prognos detta vilar på.
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/fakta-om-malaren-1.5089

  Vad anonym kan missat är att kapaciteten även begränsas av flödeshastigheter och erosionsrisker.

  SvaraRadera
 3. Arkeolog visar rester av Polhemsslussen
  https://www.youtube.com/watch?v=BEDV3NswQ3U

  SvaraRadera
 4. Hej Oppti !
  Jo, men Slussen lever ju under samma förutsättningar, och de åtgärder för kapacitetsökning som skall utföras där kunde eventuellt i stället gjorts på en annan, mindre komplex och central, plats.

  SvaraRadera