tisdag 3 mars 2015

Regionplanering med ny nämnd och ny förvaltning - men utan trafiken?

För fyra år sedan avskaffades dåvarande Regionplanekontoret inom Stockholms läns landsting, där jag jobbat i 35 år samt även Regionplanenämnden. Personal och ansvar flyttades i stället till Landstingsstyrelsens förvaltning under benämningen TMR och ett särskilt utskott inrättades att svara för verksamheten. I samma veva avskaffade man trafikplaneringskompetensen på kontoret.
Tydligen har man inte ansett förändringen som helt lyckad, eftersom man från och med nu återgår till att låta en egen förvaltning, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, ansvara för regionplanefrågorna under en egen nämnd, tillväxt- och regionplanenämnden. 
Gustav Hemming (C) är regionplaneringslandstingsråd.
Enligt chefen Peter Haglund är det ”en signal om att landstinget vill lyfta och fokusera på de regionala utvecklingsfrågorna”. Nu inleds en ny regionplaneprocess, som ska leda fram till en ny regional utvecklingsplan år 2018.
Det är kanske bra att det åter blir en egen förvaltning, trots att man just lärt sig att komma ihåg förkortningen TMR (och inte MTR, som är något annat). Om den nya förkortningen bli TRF (som ju också betyder t ex Trygghetsrådet Fastigo och är ett japanskt popband) eller kanske bara TR (som också är en reklambyrå i Norrland, samt betyder Trafikrestauranger som serverade trist mat åt SJ förr i tiden) är ju bagateller.
Gunilla Rosenqvist är visserligen en förträfflig och kompetent person, men kan inte ensam ansvara för alla trafikfrågor vid sidan om årsstatistiken, de regionala stadskärnorna och en massa andra frågor.
Men en fråga som är betydligt viktigare är att man samtidigt ser till att Tillväxt- och regionplaneförvaltningen också får en ordentlig förstärkning när det gäller trafikplaneringen. Landstinget har visserligen kollektivtrafikkompetens inom SLL Trafikförvaltningen, och samarbete behövs, men regionplaneringen innefattar mycket mera – biltrafik, cykel, gående, flyg, godstrafik och så vidare. Regionplanering handlar i grunden om att planera ett geografiskt område med bebyggelse och verksamheter som funktionellt hör ihop genom kommunikationssystemet. Alla regionplaner från den första Regionplan 1958 till den senaste RUFS 2010 har behandlat det framtida trafiksystemet med vägar, järnvägar, tunnelbanor, flygplatser och hamnar ingående. Det går inte att bedriva regionplanering på ett meningsfullt sätt utan att samtidigt planera utvecklingen av såväl bebyggelse som trafiksystem. Trafikfrågorna är bland de mest centrala kompetensområdena inom regionplaneringen. Därför borde varje nämnd som är politiskt ansvarig för denna verksamhet också se till att denna kompetens finns företrädd inom förvaltningen. Det är alltså mycket angeläget att den nya nämnden bland sina första frågor tar sig an denna fråga, att tillföra bred trafikkompetens till den nya förvaltningen, när en ny regionplaneomgång nu påbörjas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar