söndag 24 maj 2015

Kv Persikan på samråd

För ett drygt år sedan diskuterade jag det då aktuella förslaget till bostäder i kv Persikan, SL:s bussgarage på östra Södermalm, se här. På pappret ser det ut som om Södermalms kvartersstruktur byggs vidare med sju nya kvarter, med drygt 1 100 bostäder, men förslaget riskerar att skapa en isolerad enklav utan integration i stadsväven, liksom tidigare projekt från 1960-1980-talen i andra delar av Södermalm. Kv Persikan är ungefär dubbelt så stort som kv Linjalen och Plankan, tidigare misslyckanden på Söder.
Tidigare förslag
Nuvarande förslag
Kvartersstrukturen påminner fortfarande om ett traditionellt utifrånmatat förortsområde. Kvarteret delas av ett nordsydligt stråk, s k gångfartsområde, samt ett östvästligt slingrande parkstråk. Utformningen gör att inget av dessa stråk kommer att få några butiker eller liknande. Det nordsydliga gångfartsområdet anges erbjuda ”halvoffentliga” rum med direktentréer mm. Erfarenheterna visar dock att sådana halvoffentliga rum sällan uppfattas så, utan antingen snarare varken privata eller offentliga.
Bondegatan som borde vara den normala pulsådern kommer inte att bli det eftersom den inte kopplas till Tegelviksgatan. Lutningen skulle då skulle bli för brant.
Det planeras butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna mot omgivande gator. Låt oss hoppas att detta genomförs för att få någon sorts stadsliv. Två tunnelbanestationer planeras på östra Södermalm, Sofia och Hammarby kanal. Båda ligger på 400-600 m avstånd, dvs längre faktiskt gångavstånd. Det innebär tyvärr en ganska svag kollektivtrafiktillgänglighet för kv Persikan och angränsande Barnängenområdet. Det känns inte som kv Persikan innebär någon nytändning på stadsbyggnadskontoret.

3 kommentarer:

 1. Tack för inlägget. Jag levde i villfarelsen att man tänkte bygga riktig stad, med gator, i Persikan och var till och med lite sugen på att eventuellt flytta dit. Nu kan jag släppa den tanken.

  SvaraRadera
 2. Linjalen och Plankan kanske för en utomstående verkar som misslyckanden eftersom de byggdes under en tid som hade andra stilideal än idag. Det går dock inte att komma ifrån att de som bor där trivs väldigt bra och att kvarterens gårdar i dess nuvarande form är synnerligen uppskattade.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, så är det säkert och dessutom har de den riktiga kvartersstaden med sitt stora utbud och stadsliv alldeles nära. Förort mitt i stan så att säga. Men det skulle inte funka lika bra om grannkvarteren var likadana.
   Man kan också konstatera att de allra flesta trivs bra just där de bor, hur nu det kan komma sig.

   Radera