torsdag 29 september 2016

Persikan igen - kritik kan löna sig

Remisstiden går nu ut för den utställda detaljplanen för kv Persikan på östra Södermalm, där drygt 1100 bostäder ska byggas på platsen för SL:s bussgarage. Jag har tidigare diskuterat planerna på denna plats och varit starkt kritisk, liksom f ö även Skönhetsrådet, som totalt dissade förslaget.
Det nu utställda förslaget till detaljplan för Persikan.
Min kritik handlade om att Bondegatan skulle klippas av i stället för att som huvudstråk binda ihop denna del av Södermalm. Inga butiker eller genomgående busstrafik skulle heller bli möjlig på denna gata. Persikan skulle bli en ny förortsenklav, även om det råkar ligga på Söder, liksom tidigare vid kv Plankan och kv Linjalen eller varför inte på Södra stationsområdet. Alla har problemet att de är dåligt integrerade i stadsväven. Förslaget innebar dessutom godtyckligt spretande hushöjder och disparat utformning.
Stadsfronten mot norr förlängs österut.
Oftast brukar den här typen av synpunkter falla på hälleberget, men denna gång har stadsbyggnadskontoret verkligen tagit till sig av den massiva kritiken. Den utställda detaljplanen har förbättrats i de flesta avseenden. Den genomgående Bondegatan, som tidigare sades vara omöjlig är nu plötsligt möjlig, och kvarteren har fått en mer sammanhållen utformning, med ungefär samma höjd på husen som är normalt i innerstaden. Dessutom har ett torg skapats i nordväst och stadsfronten mot norr ansluter till angränsande kvarter.
Torg i nordväst.
Jag har ingen anledning att längre kritisera förslaget utan tillstyrker, liksom f ö även Skönhetsrådet gör i allt väsentligt. Grattis Stadsbyggnadskontoret till ett bra jobb.

2 kommentarer:

  1. Och grattis själv till lyckad opinionsbildning!

    SvaraRadera
  2. Du har varit inaktiv ett tag, jag hoppas att det inte är hälsan

    SvaraRadera