tisdag 30 november 2010

Psykologiskt klimattrams i SvD

Nu ska psykologerna engagera sig i att få människor att bekämpa klimatförändringarna, enligt ett stort uppslaget reportage i SvD. Och tidningen inleder på sedvanligt tendensiöst sätt:
Isbjörnen som vankar fram och tillbaka på det krympande isflaket”. Fakta är att det finns fler isbjörnar än på mycket länge och att det största hotet är legal jakt som bedrivs i Kanada.
Kvinnan som vadar fram längs bygatan i Bangladesh med vatten upp till hakan och sina ägodelar på huvudet. Vidsträckta fält av vitblekta koraller”. Fakta är att det har inte har inträffat någon havsnivåhöjning som har drabbat korallöar och det kommer inte att ske i framtiden heller eftersom korallöar växer i takt med havsnivåhöjningen.
Den ryske mannen som sitter i askan efter sitt nedbrunna hus och gömmer händerna i ansiktet”. Det finns inte något som talar för att de ryska skogsbränderna hänger samman med klimatförändringen.
Forskarna har blivit allt mer säkra på att klimatet faktiskt håller på att förändras med stigande temperaturer, smältande glaciärer, höjda havsnivåer, översvämningar, värmeböljor och omfattande skogsbränder som följd". Ingen ifrågasätter att klimatet förändras. Frågan är vad som är orsakerna. Där är inte forskarna överens.
Allmänheten är fortfarande ganska passiv och litar inte riktigt på forskarnas slutsatser”. Lyckligtvis är folk sunt skeptiska. De kanske frågar sig hur mycket av klimatförändringen som beror på människans utsläpp och hur mycket som har naturliga orsaker. Faktum är ju att medeltemperaturen har stigit sedan början av 1800-talet, långt innan utsläppen av koldioxid hade någon omfattning att tala om. Klimatet har ju trots allt förändrats under flera miljarder år, långt innan människan fanns. Kan man alls påverka utvecklingen eller borde man i stället anpassa sig till den.
Det som är komplicerat med klimatförändringarna är att de främst orsakas av en genomskinlig och luktfri gas – koldioxid”, säger psykologen Marta Cullberg Weston, initiativtagare till ” Klimatpsykologiskt nätverk”.
Psykologen Marta Cullberg Weston.
Frågan är vad psykologer vet om orsakerna till klimatförändringen. ”Klimatet har ändrats tidigare i historien också, men det som är unikt med dagens förändringar är att de till största delen orsakas av människan”, säger Janet Swim, amerikansk psykologiprofessor. Hon kanske menar uppvärmningen mellan 1970 och 2000, men hon förklarar inte hur uppvärmningen började redan på 1800-talet eller avsaknaden av uppvärmning mellan 1940 och 1970.
Psykologiprofessorn Janet Swim.
Enligt de svenska och amerikanska psykologer som SvD har pratat med finns det psykologiska orsaker till att människor är skeptiska till klimathotet. Det handlar alltså inte om att det vetenskapliga underlaget ifrågasätts. Nej det handlar om psykologiska flyktmekanismer som ”det händer inte här”, eller att klimathotet är diffust och avlägset. ”Problemet för klimatet är att kostnaden för ett miljövänligt beteende är konkret och upplevs som en uppoffring i nuet, medan vinsten ligger i framtiden och upplevs som relativt diffus” säger psykologiprofessorn Janet Swim. Men faktum är att den eventuella vinsten av klimatåtgärder inte bara upplevs som diffus, den är genuint osäker. Vi vet inte om vi kan påverka klimatförändringarna det minsta, det enda vi vet är vad teoretiska modellberäkningar visar, modeller som hittills inte kunnat återspegla de verkliga förändringarna - avsaknaden av uppvärmning efter 1998.
Frågan är varför SvD engagerar sig i en okritisk kampanjjournalistik av detta slag? Och varför man ifrågasätter läsarnas förmåga att tänka själv.

2 kommentarer:

  1. Bra reflektioner, håller med. Verkar nästan som om SVD gör det hela medvetet.

    SvaraRadera
  2. Verkar det NÄSTAN som om SVD uttrycker sig medvetet???
    Så uttrycker man sig endast om man "bara" är säker till 99,99999999999999999 procent.
    Rätt svar är självklart att SVD är en del av klimatlögnen.

    SvaraRadera