måndag 27 juni 2011

Johan Nyrén är död

Stockholm har förlorat en av sina mest framträdande arkitekter. Arkitekt Johan Nyrén har avlidit den 15 juni efter en längre tids sjukdom. Han besegrade sin cancer två gånger innan den återkom en tredje gång och blev honom övermäktig. Johan var verksam in i det sista på kontoret och skissade på sina projekt. Han blev 63 år.
Johan och jag började hösten 1967 våra arkitektstudier samtidigt vid arkitektursektionen på KTH, där jag först lärde känna honom. Han kom senare att arbeta vid Carl Nyrén Arkitektkontor, startat och ägt av fadern. Det ombildades 1983 till ett personalägt kontor, där Johan var vd under åren 1996-2003. Under åren 2002-2004 var han dessutom ordförande för Sveriges Arkitekter.
Under slutet av 1990-talet kom jag att samarbeta med Stockholms stad och Nacka kommun om stadsutbyggnaden i Hammarby sjöstad och Sickla, där Jan Inghe-Hagström från Stockholms stadsbyggnadskontor var en av eldsjälarna. Här kom jag åter i yrkesmässig kontakt med Johan, som då sysslade med detaljplaner och bostadsprojekt inom området.
För omkring tio år sedan var jag ansvarig om att utarbeta förslaget till den förra regionplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2001. En av de bärande idéerna var att utveckla regionala stadskärnor utanför Stockholms innerstad för att regionen skulle bli flerkärnig. Särskilt minns jag ett seminarium, som hölls i en av glaslådorna på taket till KF-husen vid Slussen. Jag hade då bjudit in Johan och hans medarbetare för att få in idéer om hur de regionala stadskärnorna borde planeras och hur en attraktiv stadsmiljö kunde utvecklas. Jag satte stort värde på Johans konstruktiva inspel och synpunkter, som byggde på mångårig erfarenhet av stadsutbyggnad, bland annat i Hammarby Sjöstad och Nacka strand. Johan var en i grunden positiv och sympatisk människa med mjuk framtoning och gott humör. Han var starkt engagerad i de frågor han arbetade med och hade alltid tydliga ståndpunkt och kommentarer om de frågor som lyftes fram.
Johan och Nyréns arkitekter vann senare förstapriset i tävlingen om Slussen 2003. I april i år hörde jag Johan kommentera den långdragna processen i radions P1. Han hade ganska kloka synpunkter att föra fram. Det är beklagligt att Johan Nyrén inte fick möjlighet att medverka om att utarbeta det slutliga förslaget om Slussen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar