tisdag 2 november 2010

Svenska arkitekter är bäst i världen

I Sverige öppnas badrumsdörrar som regel utåt. I resten av världen öppnas de inåt. Jag kan inte se någon speciell nackdel med den svenska modellen. Badrum är i allmänhet små utrymmen och det är svårt att undvika att dörrslagningen skulle inkräkta alltför mycket på detta begränsade utrymme. Med breda badrumsdörrar som ska kunna rymma en rullstol accentueras detta problem.
Svensk badrumsdörr, modell vintage.
Utomlands har jag många gånger sett nackdelarna med att badrumsdörrarna öppnas inåt. I det badrum som jag just nu tillfälligtvis disponerar på ett bättre hotell i norra Indien är nackdelarna uppenbara. Dörren löper bara ett par millimeter över badrumsgolvet och släpar runt badrumsmattan varje gång dörren öppnas, och lämnar den i bästa fall som ett lite knyte invid duschdörren. Där samlas det dessutom vatten vid dusch, eftersom duschdörren inte är tät och ställer sig lite snett åt fel håll. När badrumsmattan inte knölas ihop vid duschdörren fastnar den i stället under badrumsdörren och släpas fram och tillbaka när dörren öppnas och stängs. Utanför badrummet är det gott om plats, men den indiska arkitekt som ritat hotellet har aldrig kommit på detta med utåtgående badrumsdörrar. Det kanske är en kulturfråga, eller så finns det en bestämmelse i den internationella byggnormen om att badrumsdörrar ska öppnas inåt. Svenska arkitekter måste vara bäst i världen, som har kommit på den geniala lösningen med badrumsdörrar som öppnas utåt.
Det bästa är annars att i varje enskilt fall göra en avvägning var dörrslagningen gör minst skada. Som detta med ytterdörrar. Det är från vädersynpunkt i allmänhet bäst med utåtgående ytterdörrar, eftersom de stänger ute vätan bäst. Men i Norrland där det ofta är mycket snö använder man som regel inåtgående dörrar. Annars kan man riskera att inte kunna öppna ytterdörren förrän framåt våren vid snösmältningen, och det är onekligen lite opraktiskt. Kanske klimatförändringarna kommer att få inverkan på ytterdörrarnas utformning i framtiden?
Nå, detta är ju triviala funderingar man kan ha som deltagare i en världskonferens Earth Charter+10, där deltagarna diskuterar hur man bäst kan rädda världen från en hotande undergång, inte utformningen av badrumsdörrar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar