tisdag 14 juni 2011

Världens elproduktion

I nedanstående diagram visas hur världens elproduktion fördelas på olika energislag.
Av diagrammet framgår att kol, olja och gas, de tre understa energislagen i diagrammet svarar för ca två tredjedelar av världens elproduktion. Den farliga kärnkraften är den gula delen, medan vattenkraften är den mörkblå. De förnyelsebara energislag, sol och vind, som ska ersätta de fyra understa energislagen med 80 procent, är den smala allra översta delen av diagrammet, omkring en procent. Lätt som en plätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar