tisdag 14 juni 2011

Kärnkraften är farlig

Kärnkraften är farlig, det borde ju stå klart för alla efter Fukushima, om nu någon hade glömt Three Mile Island i Harrisburg och Tjernobyl. Tre härdsmältor på raken. Den borde avvecklas så snabbt som möjligt, helst fortare än vad Tyskland har bestämt sig för, även om vi har mycket mer kärnkraft per capita än tyskarna. Det tyckte Jytte Guteland häromdagen i DN. Jag kan inte annat än hålla med henne, även om hälften av elproduktionen därigenom faller bort. Visserligen har kärnkraft orsakat färre dödsfall per TWh än de flesta andra energislag. Sol och vind är till exempel farligare än kärnkraft enligt WHO, men det är ju bara hittills.
Jytte Guteland (S)
Dessutom tycker jag att fossila bränslen måste avvecklas snarast. Det är ju inte bara det där med koldioxiden, det är ju en ändlig resurs också. Vi kanske redan har nått peak oil. Visserligen utnyttjar vi inte så mycket fossila bränslen för elproduktion i Sverige, men vi ska absolut inte gynna denna sektor genom att importera fossilel från Tyskland och Danmark.
Alternativa energislag är tyvärr ännu för dyra. Därför måste energipriset höjas, kanske fördubblas eller tredubblas. Det kommer att ske om billigare energislag avvecklas. Då får alternativen en rejäl chans.
Men jag vill helst inte bygga ut vindkraften, i alla fall inte här, kanske någon annanstans där det inte bor så många människor, i alla fall inte jag, eftersom den förfular landskapet och stör fågellivet. Dessutom klarar sig inte vindkraften utan omfattande subventioner. Nu planeras till exempel ett hundratal subventionerade vindkraftverk på Lojsta hed på sydvästra Gotland där de kommer att väsnas och störa alla russen. Vindkraften behöver dessutom balanseras med annan kraft när det inte blåser, så det är inte så bra idé att satsa på den.
Det finns redan runt 150 vindkraftverk på Gotland, de flesta på Näsudden, där landskapet nu är spolierat.
Lika illa är det tyvärr med solenergin. Solcellerna är fortfarande alldeles för dyra för att motiveras. Dessutom har vi ingen sol här i Sverige när energibehovet är som störst. Kanske i Afrika, men inte här.
Sen vill jag inte bygga ut vattenkraften mer, i alla fall inte de fyra stora outbyggda älvarna. De måste sparas så att kommande generationer får se hur en fritt forsande älv ser ut.
Biogas är jag däremot positiv till. Vi måste skita mer och kasta mer matrester så att biogasproduktionen kan öka. Om vi handlar mer mat så blir dessutom bönderna glada.
Jag tycker också att det är bra med kraftvärmeverk baserade på hushållsavfall. Vi måste därför producera mer brännbart hushållsavfall, till exempel satsa mer på onödiga förpackningar och direktreklam, som kan skickas direkt till avfallsförbränningen. Och sluta upp med att återvinna tidningarna. Då gynnar vi också pappersindustrin och reklamsektorn.
Att elda med ved är naturligtvis bra, utom i tätorterna, för då blir luften dålig med för många partiklar. Att hugga ved ger bra motion, och det är mysigt när det sprakar i spisen.
Vedstaplar kan dessutom vara mycket vackra.
Hur mycket energi kan vi få från vågkraft? Kan vi inte köpa el från Island? De har ju både vattenkraft och varma källor som man kan utnyttja på något sätt.
Vadå, räcker det inte till för vårt energibehov? Då får vi väl spara. Vi kan ju ställa bilen och åka kollektivt. Eller gå och cykla. Det ger bra motion och bättre hälsa. Och vi kan sänka temperaturen inomhus. Då sover vi dessutom bättre. Det har amerikanska forskare visat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar