lördag 17 augusti 2013

Heter det bandtun eller trodartun?


Förr karaktäriserades det gotländska kulturlandskapet till stor del av ett omfattande system av hägnader, framförallt staintunar (på södra Gotland heter det vastar) och bandtunar. På vanlig svenska betyder det stenmurar och gärdsgårdar. Ett annat namn för bandtun är trodartun.
Bandtun vid Hallbjens i Lau 1913. Foto Masse Klintberg.
Ett trodartun består av olika komponenter. Trodar utgör det lutande virket i tunet och görs av gran som klyvs och ibland läggs två på varandra. I singularis tycks detta mystiska ord uttalas ain trolå eller trole medan trodar lär vara en samling trolar.
Nyuppsättning av bandtun vid Hallbjens i Lau 2013.
De vertikala virkesdelarna heter staurar. Två slag av staurar används, de som bär upp tunen och står två och två, s k staurpar och s k styttstaurar, som sätts snett och stödjer tunen från vardera hållet. Staurarna huggs av kraftiga enar och bankas ned i marken i hål som görs med spett. Det hela hålls ihop av bandar, vilket är klena enevidjor, som värms över öppen eld tills de blir mjuka och sedan knyts runt staurarna. Numera kan de också basas i ånga, men numera ersätter man ibland enebandar med ståltråd, vilket håller längre och går snabbare att sätta upp. 
Trolarna ligger mellan staurarna och vilar på bandarna. Den vanligaste modellen har  två bandar, som trolarna vilar på, men det förekommer varianter med tre. På något mystiskt sätt blir det hela mycket stadigt, och ett sådant tun lär utan vidare hålla i 20-25 år. Det beror naturligtvis på hur det underhålls och vilka påfrestningar det utsätts för av boskap och sly. Innan vi började med trodertun hade vi ofta påhälsning av kalvar i trädgården på sommrarna, men numera sker det aldrig. Kombinationen av eltråd och trodartun tycks vara effektiv. Mot svin lär dock inte trodartun hålla någon längre tid.
Balklid
Där man vill ha en öppning i tunet sätter man ett balklid, som består av fem liggande balkar, runda granstammar, som vilar i hål i de grova trästolparna och låses fast med en bräda. Stolparna ska traditionellt sättas i stensatta hål, men numera förekommer att de gjuts fast med betong.
Laus backar med tunar på båda sidor om Aurkväiar.
Håll med om att trodartunar förskönar kulturlandskapet på ett oslagbart sätt. Laus backar lär vara det tuntätaste området på hela Gotland. Det finns ett gammalt gotländskt uttryck som låter så här: ”Goe tunar jär halve gardens värde.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar