torsdag 30 augusti 2012

Fortfarande inget nytt träd på Kvarnberget

Den 18 november 2011 fälldes en vacker paraplyalm på Fredmansgatan på Kvarnberget på Söder.
Jag och några grannar undrade vad som hade hänt. En gren hade brutits av genom påkörning av en lastbil, men det var knappast skäl att fälla den.Så här såg den ut några dagar tidigare.
Efter att ha mailat Trafikkontoret fick jag följande svar den 6 december 2011:
Hej!
Jag har tagit emot ditt mail ang. paraplyalmen på Fredmansgatan. Almen hade så stora skador att Trafikkontoret såg sig tvingat att ta ner den. Vi kommer att bygga en ny växtbädd och plantera ett nytt träd 20/2.
Med vänlig hälsning
Eva Prestberg
Kontaktcenter/Stadsmiljö
Detta var alltså för nio månader sedan och sex månader efter att den utlovade nyplanteringen skulle ha ägt rum ser platsen fortfarande ut så här.
Fortfarande har inget träd planterats. Jag måste tydligen påminna Trafikkontoret om vad de har lovat.

Uppdatering den 31 augusti
Idag fick jag svar från Trafikkontoret:
Hej Göran
Trädet skall planteras i höst,  först kommer en ny växtbädd att byggas för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för trädet.
Hälsningar
Björn Embrén
Trafikkontoret
Stadsmiljö/Park och Stadsmiljö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar