fredag 10 augusti 2012

Kampen om Ojnareskogen

Sedan en tid tillbaka pågår demonstrationer vid Ojnareskogen på norra Gotland som syftar till att försöka förhindra Nordkalks nya kalkbrott vid Bunge Ducker. Fältbiologerna som demonstrerar är oroliga för vattenkvaliteten på Bästeträsk, en reservvattentäkt, och att rödlistade arter ska försvinna. Samtidigt sker andra protester. Författaren Håkan Nesser med hus på Furillen på norra Gotland står bakom ett protestbrev till länsstyrelsen på Gotland. Furillen är en plats med arv från tidigare kalkindustri som tillåtits finnas på Gotland. I brevet menar de bland annat att Ojnareskogen och dess omgivning bildar ett naturligt filter för det vatten som går ner i Bäste träsk som är viktig för att säkerställa tillgång och kvalité av dricksvatten för boende på norra Gotland. Därför anser Håkan Nesser och övriga att avverkningen och markarbetena på hela Nordkalks täktområde ska avbrytas omedelbart. Brevskrivarna förmodar att det beviljade täkttillståndet snart kommer att upphävas och därför finns det heller ingen anledning till vidare förberedelser för täktverksamhet. ”Med tanke på framtiden är det vansinne, jag vet att det står emot arbetstillfällen, men det borde inte få komma igång,” säger Håkan Nesser enligt gotländsk press.
Håkan Nesser
Jag vet inte om Nesser och demonstranterna har rätt i sak. Om vattnet hotas och om de rödlistade arterna kommer att försvinna. Jag är varken geolog eller biolog. Det vet inte heller Håkan Nesser eller de fältbiologer som protesterar. De anser uppenbarligen att riskerna är för stora, men det finns andra som har motsatt uppfattning. Alla argument för och emot det nya kalkbrottet har prövats enligt de regler som riksdagen har fastställt ska gälla. År 2005 började tillståndsprocessen för kalktäkten och år 2009 beviljades tillstånd av miljööverdomstolen. Nyligen, i juli 2012,  bestämde miljööverdomstolen också villkoren för brytningen.  Tillstånd har således beviljats efter en ingående prövningsprocess som av allt att döma följt den svenska lagstiftningen på området där man vägt intresset av fortsatt kalkbrytning mot riskerna för skador på vatten och natur.
En av demonstranterna som uttalade sig i radion, ansåg att lagen var felaktig. Det är möjligt, men i så fall är det riksdagen som bör ändra den. Beslutet att tillåta brytning av kalksten är inte ett politiskt beslut, fattat av Region Gotland eller av riksdagen. Det är ett domstolsbeslut, eller flera domstolsbeslut, fattat av jurister som har läst lagtexterna, läst alla dokument som har presenterats för och emot brytning och efter att ha vägt intressena för kalkbrytning mot miljöriskerna.  Länsstyrelsen har som tillsynsmyndighet ansvaret för att villkoren för brytningen efterlevs men kan inte vad jag förstår överpröva miljööverdomstolens beslut. Jag utgår från att inte heller politiker har rätt att upphäva detta beslut och skulle så ske skulle Sverige inte längre vara en rättsstat. Är detta vad demonstranterna vill uppnå?

2 kommentarer:

 1. Erik Ronström11 augusti 2012 12:09

  Hej!

  I princip delar jag absolut ditt synsätt om att rättsstaten inte ska påverkas politiskt. Men detta förutsätter ett oberoende rättssystem som får tillgång till korrekt och oberoende information.

  För alla som satt sig in i frågan torde det vara uppenbart att det beslut som fattades i Miljööverdomstolen var jävigt - domen baserades till stor del på ett utlåtande gjort av delvis samma tjänstemän som utformade Nordkalks ansökan.

  Visst vore det fint om Sverige var en rättsstat och alla följde lagen! Men när nu de stora företagen konsekvent bryter mot lagar och förordningar och manipulerar rättsliga och politiska processer - kan man då förvänta sig att vi vanliga människor ska rätta oss efter det? Till varje pris?

  mvh
  Erik Ronström

  PS.
  För den som är intresserad av att veta mer finns ett bra reportage av Kalla Fakta:

  http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/kalla_fakta?title=reportage_om_nordkalk&videoid=2100000

  SvaraRadera
 2. Jag antar att du syftar på att SGU yttrat sig till miljööverdomstolen och även utfört ett uppdrag åt Nordkalk, något som även kritiserats av JO. Men JO har inte sagt att jäv har förekommit. Skulle det vara så att miljööverdomstolens beslut tillkommit på felaktigt sätt borde det naturligtvis undanröjas enligt de lagar och regler som riksdagen har beslutat. Detta gäller inte bara "i princip".

  SvaraRadera