torsdag 13 mars 2014

Trutte på Kvarnberget

Det är intressant hur man kan fästa sig vid enskilda djur. Jag tänker nu på vilda djur och i det här fallet en gråtrut. För det mesta tänker man ju på skränande flockar av trutar, men här har vi alltså lagt märke till en enskild individ.
Sedan vi flyttade till Kvarnberget för drygt sju år sedan har denna gråtrut dykt upp med stor regelbundenhet varje förmiddag mellan 9 och 10. Den slår sig ned utanför en takkupa på ett tak till ett närliggande hus vid Bellmansgatan.
Trutte tar sig en förmiddagsvila efter maten
Ibland vankar den fram och tillbaka och tittar in i angränsande fönster. Oftast öppnas sedan ett fönster på glänt och en arm sträcks ut. Truten får tydligen mat här regelbundet. Vi kallar honom Trutte (om det nu är en manlig trut). Trutte har tydligen en långvarig och nära relation till kvinnan i lägenheten (om det nu är en kvinna, vi ser ju bara en bit av armen).
Någon gång har han en kompis med sig men oftast kommer han ensam. Ibland får han hålla kråkor borta från matplatsen. Vad han gör på eftermiddagarna vet vi inte, men ibland har vi sett honom sitta på en skorsten på Björngårdsgatan. Trutte verkar trivas på Kvarnberget. Det gör vi också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar