lördag 1 mars 2014

Bostäder i Älvsjö och tunnelbana

Dagens Nyheter skrev för två veckor sedan om att Stockholms stad ska bygga 7-10 000 lägenheter i Södra Älvsjö för 20-30 000 boende. Det är en del av de 140 000 nya bostäder som ska byggas fram till år 2030. I projektet ingår att förlänga tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö. Detta är ett politisk utspel från den styrande alliansen i Stockholm, inte ett färdigutrett förslag.
Det är nog en bra satsning i grunden. I området finns just ingen natur idag. Hela området är kringränt och uppsplittrat av järnvägsspår, vägar och påfartsramper. Det är naturligtvis en stor utmaning att bygga stad i detta område. Särskilt om man ska kunna bygga så mycket som 10 000 lägenheter.
Södra Älvsjö är genomkorsat av spår och vägar.
Ändå blir jag lite fundersam. Jag tittar i stadens relativt färska översiktsplan, Promenadstaden, antagen i mars 2010. Älvsjö är angivet som en ”tyngdpunkt”.
Utsnitt ur Stockholms ÖP.
Det aktuella markområdet redovisas som ”verksamhetsområde”, inte tät stadsbebyggelse. Är planen inaktuell redan efter fyra år? Det anges vidare i ÖP att Älvsjö ska kopplas ihop i stråk mot Årsta, Telefonplan, Fruängen, Hagsätra och Örby. Översiktsplanen innehåller ett förslag om en västlig tunnelbanegren som skulle förbinda Hagsätra med Älvsjö och Liljeholmen. I detta koncept borde naturligtvis sträckan Hagsätra-Älvsjö vara en pusselbit. Men är det så man har tänkt nu? Ingen av politikerna nämner detta i DN. ”Nu fortsätter vi den historiska utbyggnaden av tunnelbanan med förlängning till Älvsjö som målsättning”, säger Sten Nordin (M). Inte längre än dit alltså! Översiktsplanen tycks inte vara en utgångspunkt för alliansens tankar.
”När tunnelbanan förlängs kopplas Hagsätralinjen samman med pendeltåg som kan ta resenärerna hela vägen till Arlanda”, säger Lotta Edholm (FP). Men resorna till Arlanda från Hagsätra, Rågsved och Högdalen motiverar inte en utbyggnad av tunnelbanan, det krävs mer än så. ”Genom att bygga längs med nuvarande och kommande tunnelbanesträckningar får vi en hållbar stad där bilens betydelse minskar”, säger Per Ankersjö (C). Det är ju riktigt, men här bygger man invid en redan befintlig pendeltågsstation. ”Vår satsning på t-bana och bostäder i södra Älvsjö kommer att bidra till att utveckla Söderort ytterligare”, säger Ewa Samuelsson (KD) enligt mynewsdesk. Utveckla - i vilket avseende då? undrar jag. Men södra Älvsjö ligger redan nära pendeltågsstationen och restiden blir kortare till centrum med pendeltåg, jämfört med tunnelbana. Sträckningen mellan Hagsätra och Älvsjö borde motiveras mer av systemskäl än av bostadsbyggande i Älvsjö.
Varför talar man inte om att staden redan har beslutat om en ÖP där framtida spårtrafik Hagsätra-Älvsjö-Liljeholmen och norrut ingår? Dessutom kom man i november överens om en ny tunnelbana från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden i Solna. Det vore rimligt att tänka sig en hopkoppling av dessa två initiativ och också nämna sträckan Älvsjö-Liljeholmen- Odenplan. Det beror kanske på att en sådan sträckning skulle påminna allt för mycket om sossarnas förslag till en ”lila tunnelbanelinje” härom året.
Sossarnas förslag till lila tunnelbanelinje.
Tidigare har en Kungsholmenbana på pendeltågsnätet diskuterats. En nordsydlig spårförbindelse i västra innerstaden vore en välbehövlig avlastning av stadens getingmidja.
Vidare sägs i ÖP att ”en större mångfald av verksamheter utvecklas med Stockholmsmässan som motor”. Samt att ”bostäder kan bli aktuella närmast Örby”. Men detta handlar ju om södra Älvsjö, medan Örby ligger öster om Älvsjö. I ÖP sägs vidare att ”omgivande stadsdelar kopplas ihop med Älvsjö och dagens barriärer minskas”. Detta är tänkvärda ambitioner, men kommer den föreslagna utbyggnaden att koppla ihop Älvsjö med t ex Örby eller Hagsätra? Tja, det är ännu ganska oklart. Ingenting i DN-artikeln tyder på att hopkoppling med omgivande stadsdelar skulle vara ett motiv, eller ens en tanke. Det talas faktiskt nästan bara om bostäder, även om det sägs att man vill ”bygga stad”. Det finns omkring 10 000 lägenheter i Tensta och Rinkeby också, men det är knappast det vi menar med stad. För att bygga stad krävs ett vidare innehåll och en genomtänkt fysisk struktur där bebyggelse och samband utformas för att skapa attraktiva platser och stråk.
Redan i Regionplan 1958 föreslogs att Älvsjö skulle bli ett regionalt centrum med tunnelbana, men inte mycket av detta har blivit av.
Regionplan 1958
Även i Regionplan 1978 redovisades en tunnelbaneförlängning från Hagsätra till Älvsjö. Inför varje ny regionplaneomgång har frågan prövats, men oftast avfärdats eftersom den skull ge för litet resande i förhållande till kostnaderna. Frågan har alltså ältats i mer än 50 år. För att motivera tunnelbanan behövs en mer övergripande syn på hur tunnelbanesystemet ska utvecklas, och den saknas tyvärr i alliansens valutspel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar