torsdag 31 maj 2018

Svenska Akademien i limbo

Innan maj är slut ska nya ledamöter väljas in i Svenska Akademien – det sa ledamoten Göran Malmqvist till Expressen nyligen. I så fall måste beslutet tas idag, torsdag den 31 maj.
Men det går inte det enligt nuvarande stadgar, om inte flera ledamöter som lämnar arbetet i Akademien återkommer. Det krävs 12 närvarande ledamöter, men för närvarande deltar bara 10 i arbetet. Av de 18 originalledamöterna har fyra beviljats utträde och fyra deltar inte i Akademiens arbete. Tre av de fyra sistnämnda – Sara Danius, Kjell Espmark och Peter Englund – har öppnat för att återvända, om Horace Engdahl avgår.
Göran Malmqvist
Horace Engdahl menade att Svenska Akademien har tolkningsföreträde om val av nya ledamöter: "Låt oss först som sist fastslå att den som tolkar Svenska Akademiens stadgar är Akademien själv. Vi inhämtar de expertsynpunkter som vi anser oss behöva, men avgörandet ligger hos ledamöterna, ingen annan", skrev Horace Engdahl i ett mejl till Expressen och fortsatte: "Akademien är en självständig och självförvaltande organisation och är varken en del av staten eller av hovet. Det finns inget skäl att tro att kungen skulle betrakta saken på något annat sätt."
Men det stämmer inte enligt hovet, som dagen därpå, enligt Expressen, var i kontakt med STV Kulturnyheterna:
”Svenska Akademien har att följa nuvarande stadgar och där är det tolv ledamöter som krävs för nyinval. Det finns inga planer nu på ytterligare förändringar av stadgarna”, sade hovets informationschef Margareta Thorgren till Kulturnyheterna för någon vecka sedan.
Jur dr Martin Sunnqvist bekräftade den 24 maj hovets syn i en intervju med Sveriges Radios Ekoredaktion: ”När det gäller inval av nya ledamöter i Svenska Akademien är kungens vilja "faktiskt avgörande" - och han har sista ordet. Enligt Martin Sunnqvist, juris doktor i rättshistoria vid Lunds universitet och rådman vid Malmö tingsrätt, är kungens vilja "faktiskt avgörande. När det gäller inval av nya ledamöter är det två bestämmelser som är viktiga. Den ena är att det måste vara tolv ledamöter närvarande när det väljs nya ledamöter. Den andra är att valet måste underställas Akademiens beskyddare kungen”, sade Sunnqvist till Ekot. Det är enligt Sunnqvist först när kungen "bifaller" valet av en ny ledamot som den nya ledamoten kan betraktas som formellt invald. ”Det innebär att om Akademien gör någonting som inte faller kungen i smaken, om han anser att det inte har gått rätt till när det gäller just ett inval, då har kungen makt att inte bekräfta invalet, och då har det heller inte skett något inval”, säger Sunnqvist.
Martin Sunnqvist
Därmed tycks Akademien ha hamnat i limbo. Om Danius, Espmark och Englund inte återvänder står Akademien utan möjlighet att välja nya ledamöter. Därmed kan Akademien bara få allt färre medlemmar, och medelåldern är redan tämligen hög.
Men det behöver inte drabba utdelningen av Nobelpriset i litteratur. Enligt Jens Liljestrand, biträdande kulturchef på Expressen är Vitterhetsakademien villig att ta över Nobelpriset. Jens Liljestrand ser ett långsamt borttynande av Svenska Akademien som det troligaste scenariot. Anders Cullhed har redan sin lista på en ny Nobelkommitté klar:
”Av våra 60 arbetande ledamöter är 8-9 litteraturvetare, och lika många professorer från något av språkämnena. Dessutom har vi ett antal utländska ledamöter, spridda över världen, som vi också skulle engagera i arbetet med ett eventuellt Nobelpris i litteratur.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien grundades av drottning Lovisa Ulrika 1753; den är alltså äldre än uppstickaren Svenska Akademien, startad av hennes son Gustav III 33 år senare.
Enligt Alfred Nobels testamente ska Nobelpriset i litteratur delas ut av ”Akademien i Stockholm”. Det är upp till Nobelstiftelsen att tolka vem som avses. Det är inte helt osannolikt att att Nobelpriset i litteratur övertas av Vitterhetsakademien, där en av ledamöterna händelsevis är Sara Danius med viss erfarenhet av Nobelprisutdelningar.
Sara Danius
Svenska Akademiens ledamöter har sedan i höstas på ett sällsynt systematiskt sätt ägnat sig åt att bryta ned Akademiens anseende på ett sätt som de antagligen inte har förstått själva. Ta Horace Engdahls beundran för kulturprofilen som "gentleman" eller "vivör" eller hans utpekande av Sara Danius som den sämsta ständiga sekreteraren någonsin. All tidigare sekretess lades åt sidan och ersattes av ett högst offentligt gräl. Thomas Steinfeld skrev i gårdagens SvD att man i Sverige ännu inte har förstått i vilken grad Akademiens rykte har tagit skada och att det kommer att ta år, om inte decennier, för att återskapa det förlorade goda anseendet, om det över huvud taget kan lyckas. Finns det ens kvalificerade kandidater till nya ledamöter, som längre skulle acceptera att väljas in?
Johannes Anyuru
Just denna dag då det tillkännages att Svenska Akademien delar ut det Doblougska priset till författaren Johannes Anyuru frågar sig denne Johannes Anyuru i DN vem som längre vill ha ett pris från Svenska Akademien? Anyuru tror att det är sannolikt att framtida Nobelpristagare kommer finna sig tvungna att förklara sig eller kommer att vägra ta emot priset helt och hållet. Och vilka skrivande människor kan lockas av att ”fylla de lediga platserna i en Akademi som i dag framstår som en bunker, en plats som vägrar se vilket oerhört svek det är att dess namn används för att hota, manipulera och skada unga människor som drömmer om skrivandet?” 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar