onsdag 1 december 2010

Beklagligt ställningstagande av DO om niqab och burka i skolan

I dagens DN debatt gör DO Katri Linna klart att hon anser det vara diskriminering att förbjuda niqab i skolan: Att utestänga en elev från undervisningen bara för att hon bär niqab strider enligt DO mot diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen förpliktar skolorna att försöka undanröja hinder som följer av elevers religiösa övertygelse. Att utestänga en elev från undervisningen bara för att hon bär niqab utan att ta hänsyn till de specifika förutsättningarna för deltagandet strider därför enligt DO mot diskrimineringslagen.
Det är ett beklagligt ställningstagande, som kommer att väcka mycket debatt framöver. Det är också beklagligt att det inte blir en rättslig prövning i domstol av det ärende som prövningen avser. Risken finns nu att den sekulära grunden för samhällslivet i Sverige urholkas, eftersom religiösa skäl på detta sätt får en särställning i samhället. Kanske behöver diskrimineringslagen skrivas om.
Barnskötare iklädda niqab?
DO tar inte ställning till om det går att arbeta som barnskötare iförd niqab, utan bara om rätten till utbildning. Det innebär att det skulle finnas en rätt att utbilda sig till barnskötare oavsett om det sedan går att arbeta som barnskötare, ett helt bisarrt ställningstagande. Det finns ingen rättighet att få gå en speciell utbildning i Sverige liksom det inte finns en rättighet till ett visst arbete. Varje utbildning måste få ställa krav på dem som utbildas.
DO säger också att det inte främjar kvinnors jämställdhet att utestänga kvinnor som bär niqab från utbildning. Men det är inte det frågan gäller, utan endast om det är diskriminering. Det tyder alltså på att DO har en annan agenda än enbart diskrimineringslagen som grund för sitt ställningstagande
Religionsfriheten innebär inte en ovillkorlig rätt att tillämpa religiösa sedvänjor utan hänsyn till konsekvenserna för andra människors fri- och rättigheter. Vi har redan dragit upp gränser för religionsfriheten. Det är till exempel inte tillåtet med månggifte i Sverige, även om man enligt islam hävdar rätten för män att ha upp till fyra fruar. Det är till exempel inte heller tillåtet med faraonisk omskärelse av kvinnor även om man hävdar detta bruk av religiösa skäl.
Att det förekommer muslimska friskolor med lärare som använder niqab är för mig inget argument, utan snarare ytterligare ett skäl att även förbjuda religiösa friskolor.
Jag anser med hänsyn till religionsfriheten inte att vi generellt bör förbjuda någon att gå klädd i burka eller niqab i offentliga sammanhang. Däremot är det ingen mänsklig rättighet att arbeta inom skola och barnomsorg. Det är det inte heller att utbilda sig till vissa yrken. Det är rimligt att en arbetsgivare ställer upp regler för vad som är lämplig klädsel inom olika yrken, liksom att en skola förbjuder användandet av heltäckande slöja, niqab eller burka, i utbildningen. Jag har därför varit positiv till de ställningstaganden mot burka och niqab som man har gjort i Stockholms skolor, och ser gärna att riksdagen utfärdar centrala riktlinjer för detta.
DO Katrin Linna har tidigare hävdat att ”religionsfriheten är en omistlig del av vårt öppna och demokratiska samhällssystem”, där rätten att utöva religiösa sedvänjor enligt Linna självfallet också gäller i skolan. Men det finns inget tvång att använda slöja i Sverige, och ingen utestängs således från skola och arbete. DO:s ställningstagande är bara att beklaga. Det kan få långtgående konsekvenser och öppna vägen för religiös fundamentalism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar