fredag 31 december 2010

Stranden i Rosenlundsparken på nyårsafton

Så här ser ”Stranden” i Rosenlundparken ut på nyårsafton.
Rosenlundsparken är en park som ligger mycket centralt på Söder i Stockholm. Stranden är ett omgjort torg i den östra delen av parken invid Västgötagatan, som belönades med Sveriges Arkitekters Sienapris 2008, utformad av inredningsarkitekt MSA Thomas Bernstrand. Arkitekt för Rosenlundsparken var Sylvia Kornstad, landskapsarkitekt LAR/MSA, Grontmij AB. Avsikten med ”Stranden” är att det ska ge besökare en känsla av semesterns slappa dagar då man träffar människor eller bara hänger på stranden.
Så här ser solstolarna ut på sommaren.
Rosenlundsparken är en av Södermalms större och mer välbesökta parker. Den anlades under 1930-talet, vid tiden för funktionalismens genombrott i Sverige och en brytningstid då synsättet på parker och trädgårdar förändrades. I stället för prydliga rabatter skulle parkerna bli mer nyttobetonade för rekreation och lek. En tidsenlig park skulle innehålla lekplatser för barnen, gärna plaskdamm och stora ytor för lek och spel där det var tillåtet att beträda gräsmattan. Osvald Almqvist, stadsträdgårdsmästare 1936-38, deltog i projekteringen av Rosenlundsparken, som byggdes under åren 1937-39 under namnet Skåneparken. 1967 utvidgades parken västerut till Ringvägen och döptes om till Rosenlundsparken. Korsande gator lades igen och sammanhängande grönytor skapades. En plats för friluftsteater anlades i västra delen.
Rosenlundsparken mot Skatteskrapan
Rosenlundsparken gränsar till ett av Söders tristaste bostadsområden, det storskaliga kvarteret Linjalen från slutet av 1960-talet. Där har under lång tid pågått en kamp för att stoppa en eventuell ombildning från hyresrätter till bostadsrätter, något som också lyckades under 2009, men till priset av stora konflikter mellan de olika lägren.
Kv Linjalen är ett typiskt miljonprogramsområde, med stora gråa hus med entréerna inåt kvarteret. Det känns som en förort mitt på Södermalm. Eftersom området blir kvar i allmännyttan kanske man kan hoppas på att den yttre miljön kan förbättras i framtiden, och att området kan länkas in bättre i kvartersstrukturen på Söder.
I kvarteret Gamen mellan Rosenlundsparken och Götgatan ligger Skatteskrapan. Där pågår förtätning med nya bostäder och lokaler på en del av det trista Åsötorget.
Nya bostäder i kv Gamen, öster om "Stranden".
Skrapan har blivit studentbostäder och en ny galleria har tillkommit. Den förut mycket trista platsen omkring skattehuset har därmed blivit mer integrerad med denna del av Södermalms kvartersstad. Det är en stor förbättring av stadsmiljön som har skett. Rosenlundparken var före upprustningen en ganska försummad park. Men när staden förtätas behövs också en upprustning ske av parkmiljön, och en anpassning till ett mer intensivt utnyttjande. Förutom det nya torget har också lekparken förnyats med ny klätterställning och basketplan, några träd har fällts och nya planterats, t.ex. magnolia. Solstolarna är flitigt utnyttjade under soliga dagar under sommarhalvåret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar