torsdag 14 juli 2011

Tunnelbanan till Nacka

Redan när tunnelbanans blå linje planerades från Järvafältet till Kungsträdgården var tanken att den skulle fortsätta i en tunnel under Strömmen via Slussen, östra Södermalm och vidare ut till Nacka. Trots att Nacka-Värmdösektorn är en av regionens snabbast växande delar har fortsättningen till Nacka aldrig kommit nära ett genomförande. Allt tunnelbanebyggande i regionen avbröts sedan Sundbybergsgrenen öppnats 1985 och förlängningen från Bagarmossen till Skarpnäck färdigställts  1994, dvs för snart 20 år sedan.
Nacka-Värmdösektorn försörjs fortfarande till största delen med en allt tätare busstrafik. Det finns flera anledningar till att Nacka aldrig fått tunnelbana. Regionens politiker föreställde sig på 1980-talet att regionen snart skulle vara färdigbyggd och att någon ytterligare kollektivtrafik därför inte skulle behövas, något som visat sig vara totalt fel. Regionen växer nu med omkring 30 000 invånare per år, dvs 300 000 på tio år. Nacka-Värmdösektorn och nordostsektorn har aldrig fått tunnelbana (längre än till Mörby) trots att planer funnits. I Nacka var politikerna länge tveksamma till tunnelbana men har nu svängt. Förlängningen från Kungsträdgården till Nacka kommer att bli dyr att bygga eftersom man måste passera under Strömmen i en sänktunnel.
Nu har konsultföretaget Sweco föreslagit att tunnelbanan till Nacka ska samordnas med Österleden i en gemensam sänktunnel. Fördelen skulle vara att kostnaderna skulle kunna minskas väsentligt. Tanken presenteras i  SvD och DN.
Swecoförslaget
Det är bra att tunnelbanan till Nacka diskuteras, eftersom den borde ha byggts för länge sedan. Jag är dock tveksam till Swecoförslaget. Visserligen skulle det antagligen sänka kostnaderna. Samordningen med Österleden skulle också göra det lättare att genomföra tunnelbanan och trafikleden och göra motorvägsringen komplett, vilket skulle vara funktionellt. Men den föreslagna sträckningen via Djurgården, Finnboda och Sickla vore inte optimal.  Antalet kollektivtrafikanter till Djurgården är ytterst begränsat nio månader om året.  Den föreslagna sträckningen missar dessutom östra Södermalm och Hammarby sjöstad. Det är täta delar av staden med många kollektivtrafikresenärer. Slussen är idag en strategiskt viktig knutpunkt för många trafikanter från Nacka och Värmdö. I framtiden behöver man också få en bra knutpunkt, en omstigningspunkt mellan Tvärbanan och tunnelbanan till Nacka, vilket inte redovisats i Swecoförslaget.  Sträckningen av tunnelbanan via Djurgården har analyserats tidigare, men skulle få för få trafikanter i jämförelse med alternativa sträckningar.
En samhällsekonomisk analys har en kostnads- och en intäktssida. Det räcker inte att minska kostnaderna om nyttan, intäkterna i analysen, samtidigt minskar mer. Sweco har inte visat hur de här frågorna ska få sin lösning. I varje fall framgår det inte av tidningsartiklarna. Bygg därför ut tunnelbanan till Nacka med en sträckning som är optimal för kollektivtrafiken.

3 kommentarer:

 1. Odd Holstensson15 juli 2011 08:52

  Förslaget känns väldigt krystat och jag ser inte på vilket sätt det skulle bli billigare eller bättre än att låta tunnelbana 3 fortsätta från Kungsträdgården till Södermalm och vidare mot Nacka.

  Enligt Swecos förslag skulle tunnelbanan behöva gå drygt tre kilometer innan den kan gå i gemensam sträckning med en motorvägstunnel. Lägg sedan till några hundra meter tunnel till på Nackasidan.

  Om t-banan i stället går via Södermalm skulle omvägen bli ca 3,5 km, alltså endast marginellt längre än Swecos förslag. Som bonus skulle man få en eller två stationer till under östra Södermalm, en stadsdel som fortfarande efter mer än 40 år saknar spårförbindelse med övriga staden.

  Med lite fantasi kan denna linje grenas av mitt på södermalm där den andra grenen fortsätter mot Skanstull/Gullmarsplan där den sedan ansluts till en av grenarna på tunnelbana 1. På köpet skulle man få ett mer balanserat tunnelbanesystem där tunnelbana 3 får två grenar på vardera sidan och de södergående grenarna på tunnelbana 1 kan få högre kapacitet.

  SvaraRadera
 2. re: Odd Holstensson
  Jag har själv i en tidigare kommentar varit inne på idén att låta den blå linjen ta över en av gröna linjens södra grenar. Detta borde frigöra kapacitet på den gröna linjen och möjliggöra en utbyggnad från Odenplan och norrut. Iden har ju funnits sedan blå linjen byggdes, så man får hoppas att den utreds igen när det blir dags.

  //Pelle

  SvaraRadera
 3. MagnusHelgesson17 juli 2011 11:17

  Om man nu måste bygga en sänktunnel. Varför inte låta den bli en station mellan Kastellholmen/Allmänagränd med sidoutgångar. Sen fortsätta sin färd mot Sofia Hammarby Sickla Nacka Ektorp. Men nu har vi två trafikslag som SL måste ge långsiktiga ekonomiska svar på. Spårvagn eller T-bana. Det som alltid är svårt är depåer för vagnar. Så lika bra är att spränga en depå tillsammans med den framtida leden. Och lika självklart som en trafikpunkt vid Gullmarsplan kommer Sickla/Hammarby vara i framtiden.

  SvaraRadera