tisdag 12 april 2016

En majoritet i Stadshuset är för Nobel Center

Förslaget om Mobel Center har klubbats i stadsbyggnadsnämnden. Men kampen fortsätter. Svenska byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett öppet brev i SvD där man uppmanar politikerna i Stadshuset att självständigt sätta sig in i de stora frågorna.
Nobel Center sett från Nybroplan.
Så här argumenterar man: ”Vår representativa demokrati bygger på att du inser att du är vald för att företräda medborgarna och deras intressen, nu och för framtiden. Stoppa därför detaljplanen för Nobel Center!”
Precis som om alla medborgare var emot projektet, utom några politiker i Stadshuset. Och man framför vidare:
”Nobel Center är ett i raden av projekt i innerstaden som väcker stark opposition. Det är svårt att förstå Stadshusets tondöva agerande och många frågar sig vad som händer med vår vackra huvudstad – rivningen av Slussen på sin tid en unik skapelse även utanför Sveriges gränser, Waterfront som otillbörligt konkurrerar i stadsbilden med det världskända Stadshuset, den klassiska stenstaden som successivt utraderas genom rivningar av 1800-talshus i projekt som Kvarteret Sperlingens backe och Astoriaflygeln och påbyggnader på husen i stadskärnan som kraftigt ändrar stadens skala – förändringar som steg för steg förvanskar Stockholms vackra och sammanhållna stadsbild. ”
Nobel Center från Skeppsbron - ja, det skymtar faktiskt där bakom Nationalmuseum.
Missförstå mig inte. Jag har själv argumenterat för att hamn- och tullhusen borde bevaras. Jag har ingenting emot att man kritiserar Nobel Center, dess arkitektur och lokalisering, och att tullhuset inte sparas (men detta nämns faktiskt inte i artikeln) men det är snarare de stora orden jag vänder mig emot. Nu var det väl inte riktigt så att valet 2014 gällde för eller mot Nobel Center. Inte heller handlade det specifikt om vare sig Slussen, Stockholm Waterfront (som enligt inlägget ”otillbörligt konkurrerar i stadsbilden med det världskända Stadshuset”), Astoriaflygeln eller andra projekt som byggnadsvårdföreningen är eller har varit emot, även om det låter så i artikeln. Flera opinionsundersökningar har tvärtemot visat att väljarna inte ville bevara den gamla Slussenkarusellen. Däremot är det typiskt att byggnadsvårdarna, Samfundet S:t Erik, Förbundet för Ekoparken och den övriga kulturmaffian anser sig ha monopol på att företräda en majoritet av väljarna eller i vilket fall som helst den ”riktiga” opinionen, dem som har rätt. Och även om man är kritisk emot Nobel Center behöver det inte innebära att man också värnar om den gamla Slussen och är emot Stockholm Waterfront.
Så hur vet artikelförfattarna verkligen att Stadshuset struntar i väljaropinionen till skillnad mot Svenska byggnadsvårdföreningen? Jag rekommenderar i så fall att föreningen ställer upp i valet 2018, så kan vi få det dokumenterat.
Det är socialdemokraterna, Moderaterna och Centern som säger ja till Nobelcentret, medan Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kd, Liberalerna och Sverigedemokraterna är emot. Vad Fi anser är inte klart. Men även om Fi skulle ansluta sig till motståndarna talar allt för att planen för Nobel Center klubbas igenom. De tre partier som är för projektet har 55 mandat mot maximalt 46 som kan antas rösta emot. Förespråkarna företräder alltså en majoritet av väljarna. Det är så det fungerar i en demokrati. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar