onsdag 25 maj 2016

Peter Eriksson ny bostadsminister

Ny bostadsminister blev miljöpartisten Peter Eriksson, alltså inte professor Hans Lind som jag föreslagit, men hans kunskap kan ju utnyttjas på annat sätt. Många som är engagerade i bostadsfrågan hade hoppats på en socialdemokrat på posten, till exempel Jonas Nygren från Sundbyberg, eftersom miljöpartister ibland kan ha motstridiga intressen när det gäller att bygga bostäder, som ibland  kommer i konflikt med miljörestriktioner och bevarandeintressen. När det nu ändå blev en miljöpartist kan en tung politiker som Peter Eriksson ändå vara en bra person, trots att han saknar djupare erfarenheter inom sakområdet och dessutom från storstadsområden som ju har den största bostadsbristen. Han har dock gjort sig känd som en bra och realistisk politiker, inte minst i konstitutionsutskottet. Nu får han i uppgift att bland annat se till att inte de omfattande hindren för bostadsbyggandet får för stort genomslag. Att den nya miljöministern Karolina Skog har sysslat med bostadsfrågor i Malmö kanske kan bidra till att minska konflikten mellan dessa sakområden. Hon var för övrigt förhandstippad som just bostadsminister. Att Isabella Lövin får ansvar för klimatfrågor väcker en del undran, eftersom miljöfrågorna delas upp på det sättet, men hon är säkert en mer realistisk politiker än Åsa Romson.
Bostadsbranschen är enligt uppgifter i media idag positiva till Peter Eriksson som ny bostadsminister. ”Det känns bra med en person med en bred och lång erfarenhet”, säger Sabos
Bostadsminister Peter Eriksson
Chris Österlund. ”Äntligen har vi en bostadsminister med offensivt anslag”, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm. Vi får se om de får rätt.
Att framtidsministern Kristina Persson slutar sörjer knappast någon. Att Ann Linde tar hand om EU- och handelsfrågor är väl föga kontroversiellt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar