fredag 15 juni 2018

Alarmerande avsmältning i Antarktis eller kanske inte…

Media (t ex Expressen) har nyligen rapporterat om att isen i Antarktis smälter allt snabbare, enligt en ny studie, där man analyserat satellitbilder, som publicerats i Nature. Mellan 1992 och 2017 försvann 2 700 miljarder ton is från kontinenten, vilket har lett till en höjning av havsnivåerna på jorden med 7,6 millimeter. Forskarna konstaterar att isavsmältningen höll sig på en jämn nivå från 1992 till 2012 men sedan dess har avsmältningen plötsligt accelererat märkbart. Orsaken till den hastiga ökningen är okänd, men forskarna påpekar att avsmältningen i Antarktis styrs av klimatförändringar.
Men professorn i oceanografi Anna Wåhlin vill inte dramatisera utvecklingen, snarare tvärtom. Enligt SR (Studio 1, ca 56 minuter in i programmet) håller hon inte med om slutsatserna i studien, att avsmältningen skulle ha accelererat. Avsmältningen har snarare varit konstant under 30 år, men accelererade under 1990-talet för att därefter plana ut. Dessutom finns det mycket stora osäkerheter.
Professor Anna Wåhlin
Hon bedömer inte att studien är särskilt alarmerande. Antarktis is bidrar med omkring 0,8 mm per år av den globala havsnivåhöjningen, som sedan istiden har varit 6 mm per år i genomsnitt. Under de senaste decennierna har den legat på ca 2-3 mm per år. ”Det är inte så himla mycket”, säger hon i SR. 0,8 mm per år ger inga översvämningar. Det som orsakar översvämningar är lokala fenomen som orkaner, stormfloder och tsunamis som innebär flera meters tillfälliga förändringar. Inte så alarmerande alltså, om man får tro Wåhlin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar