torsdag 3 december 2009

Ett enkelt bevis för att den globala uppvärmningen inte är orsakad av människan

Från Dr David Evans, Science Speak, Perth, Western Australia, har jag översatt nedanstående inlägg, som publicerades härom dagen. Det finns rikligt med källor i originalet. Jag har lagt till ett par kartor. Om temperaturkurvan som redovisas i Figur 2 är korrekt har det förekommit stora temperaturvariationer, redan innan koldioxiden kom med i bilden, som först behöver förklaras, innan vi kan spekulera om koldioxidens eventuella betydelse. Det gäller inte bara medeltidens värmeperiod och lilla istiden utan också de mera kortvariga svängningar med en frekvens på 100-150 år, och de ännu kortare på ca 30 år som framgår av diagrammen.
Här kommer Dr Evans inlägg oavkortat:
Nu när ClimateGate har begravt den bedrägliga hockeyklubban för gott, är det enkelt att bevisa att global uppvärmning inte beror på människan; jämför bara hur koldioxidutsläppen utvecklas tidsmässigt med uppvärmningen.
Mänskliga utsläpp av koldioxid
Mänskligt orsakade utsläpp av koldioxid är lätta att uppskatta från konsumtionen av kol, olja och naturgas och cementproduktion.

Figur 1 Koldioxidutsläpp orsakade av människan. Källa: Carbon Dioxide Information Analysis Center.
Den stora volymen av mänskligt orsakade koldioxidutsläpp inträffade efter 1945 under industrialiseringen efter andra världskriget. Hälften av alla mänsklig konsumtion av olja och cementproduktion har inträffat efter mitten av 1970-talet.
Temperaturen
Global temperaturuppskattning (sediment, borrhål, pollen, syre-18, stalagmiter, magnesium-kalciumkvoter, alger, grottbildning, etc. över en vid geografisk skala) visar en uppvärmning som börjar omkring år 1700, och med svängningar med varmare och kallare perioder kring den trendmässiga utvecklingen.

Figur 2: Rekonstruktion av global medeltemperatur baserad på 18 faktorer (ej årsringar) till 1935. Endast 11 faktorer täcker perioden efter 1935 med streckad linje. Källa: Dr Craig Loehle, National Council for Air and Stream Improvement.
Globala temperaturmätningar är mer tillförlitliga men sträcker sig bara tillbaka till 1880. De bekräftar att uppvärmningen har pågått åtminstone sedan 1880, och uppvisar varmare och kallare perioder med trettioårsintervall i varje riktning.

Figur 3: Global temperaturmätning till 2000 med en trendlinje i den gula lådan. År 2009 befinner vi oss vid den gröna pilen. Källa: Dr Syun Akasofu, International Arctic Research Center, University of Alaska Fairbanks.
Jämför kurvorna tidsmässigt
Uppvärmningstakten är helt fel enligt teorin om mänskligt orsakad global uppvärmning.
• Temperaturen börjar stiga omkring år 1700, och den långsiktiga trenden har varit ökande med varmare och kallare fluktuationer.
• Mänskliga utsläpp av koldioxid var försumbara före 1850 och accelererade först efter 1945.
Om människans utsläpp av koldioxid orsakade den globala uppvärmningen borde det vara en massiv och accelererande uppvärmning efter 1945 och praktiskt taget ingen uppvärmning före 1945. Uppenbarligen är inte detta fallet.
Slutsatser
1. Det finns nästan inget samband mellan människans utsläpp och global uppvärmning, så människans utsläpp av koldioxid är inte huvudorsaken till global uppvärmning.
2. Något annat än människans utsläpp av koldioxid orsakade den globala uppvärmningen före 1850.
3. Den stadiga temperaturtrenden sedan 1700 tyder på att det som orsakade uppvärmningen före 1850 fortfarande är orsak till den fortsatta uppvärmningen och att effekten av koldioxid är relativt betydelselös.
QED

Anmärkningar
1. Detta visar bara att den nuvarande uppvärmningen inte huvudsakligen beror på människans utsläpp av koldioxid. Det utesluter inte alla tänkbara mänskliga orsaker, men eftersom debatten domineras av koldioxidutsläppens roll är denna förenkling försvarlig i detta sammanhang.
2. Uppenbarligen avfärdar den globala temperaturkurvan i Figur 2 teorin om mänskligt orsakad global uppvärmning. Alarmisterna har försökt att ersätta den kurvan med den så kallade hockeyklubban, som visar långsamt fallande temperatur efter år 1000 e.Kr. och därefter en snabbökning från 1910 (av Michael E. Mann). Hockeyklubban visar varken lilla istiden eller den medeltida värmeperioden. Den beräknar att jorden var 0, 8°C kallare än nu under medeltiden. Hockeyklubban är numera allmänt betraktad som ett falsarium:
Vid ClimateGate nyligen har framkommit att fusk framkommit vid skapandet av hockeyklubban.
Steve McIntyre visade att den ursprungliga hockeyklubban konstruerad av Michael Mann var ogiltig, baserad på utvalda data och vinklad statistik. Amerikanska kongressen har tillsatt en kommitté ledd av Edward Wegman för att undersöka saken. Slutsatsen var att ”på det hela taget är det kommitténs uppfattning att Manns uppskattning att 1990-talet var det varmaste decenniet på tusen år och att 1998 var det varmaste året på årtusendet inte får stöd av analysen”.
En annan hockeyklubba konstruerades av Briffa 1995 baserad på årsringar. När hans data offentliggjordes sent 2009 efter åratal av avvisade framställningar, visade det sig att hans kurva i allt väsentligt baserades på ett abnormt träd på Yamalhalvön i norra Ryssland (se nedanstående karta).

Den medeltida värmeperioden är reell, enligt 768 vetenskapsmän från 454 olika forskningsinstitutioner i 42 olika länder och hundratals granskade vetenskapliga uppsatser. På följande världskarta framgår hur mycket varmare än idag det var i många olika delar av världen enligt dessa studier – det finns många varmare resultat (och några få kallare) på varje kontinent utom Australien (där det inte finns några studier).

Det är enkelt verifierbart att det var kallare på 1700-talet. Exempel 1: Under 1700-talet frös Themsen i London regelbundet och människorna kunde hålla marknad på isen. Senaste tillfället då Themsen frös var 1804. Exempel 2: Det finns många rapporter om att det var så kallt i Europa under 1700-talet att djuren frös ihjäl i ladugårdarna, vilket aldrig sker numera. (Svenskar brukar åberopa Karl X Gustavs berömda marsch med den svenska armén över de isbelagda Lilla Bält den 30 januari 1658 och Stora Bält den 5-6 februari 1658 och segern över danskarna. Fredmans anm.) Den lilla istiden är alltså verklig.
IPCC lyfte fram hockeyklubban i sex diagram i Third Assessment Report (2001), och IPCC anammade hockeyklubban i sin logga. Därefter avslöjades den som ett falsarium av McIntyre och Wegman. IPCC:s Fourth Assessment Report (2007) utelämnar alla referenser till hockeyklubban och IPCC tog bort den från sin logga.
Nu när ClimateGate har bevisat att hockeyklubban är ett falsarium bortom all trovärdighet, kanske alarmisterna till sist har anständighet nog att medge att Figur 2 är en bra bild av temperaturens utveckling. Slutsatserna av beviset ovan blir uppenbart och odiskutabelt: människans utsläpp av koldioxid är inte den huvudsakliga orsaken till global uppvärmning.
Att åberopa hockeyklubban och förneka rekonstruktionen av temperaturens utveckling enligt Figur 2 , den medeltida värmeperioden och den lilla istiden är ovetenskapligt bedrägeri. Men det är vad alarmisterna måste göra för att förneka den uppenbara sanningen hos ovanstående bevis.
3. Även utan Figur 2 räcker de globala temperaturmätningarna i Figur 3 för att kasta betydande tvivel om teorin om människans utsläpp av koldioxid orsakar den globala uppvärmningen: temperaturökningen från 1880 till 1950 är ungefär densamma som den från 1950 till idag, medan utsläppen av koldioxid skiljer sig avsevärt. På motsvarande sätt har utsläppen av koldioxid ökat med 29 procent sedan 2000 samtidigt som satellitmätningar visar att den globala temperaturen har sjunkit sedan dess.
4. Årsringar är lätta att använda som temperaturindikator men otillförlitliga, eftersom trädens tillväxt beror på många andra faktorer än temperaturen (t ex vatten, koldioxid, gödning, ålder), eftersom årsringarnas bredd inte ökar linjärt med temperaturen, och eftersom träd anpassar sig genetiskt till klimatförändringar och ändrar grundläggande egenskaper som storlek och förmågan att skjuta skott. Temperaturrekonstruktionen i Figur 2 kombinerar på ett enkelt sätt alla de bästa tillgängliga data utom årsringar.

7 kommentarer:

 1. Bra initiativ att översätta denna briljanta artikel. Hoppas att EU:s ordförande kan ta till sig denna information och sedan besluta om vi ska backa till vikingatiden eller till det kulturella 1700-talet.

  SvaraRadera
 2. Tack för synpunkten, men tror du att han läser den...

  SvaraRadera
 3. Intressant.

  Många är kritiska till David Evans och hans slutsatser så jag kan rekommendera att googla och läsa lite av kritiken.

  Att dubblering av koldioxid skulle ha försumbar påverkan är ju långtifrån vad en stor majoritet av värdens klimatforskare finner.

  "In this context, I am not saying the IPCC carbon sensitivities are wrong necessarily, I'm saying that I can't see or follow their calculations" - David Evans

  SvaraRadera
 4. Lite länkar till artiklar som argumenterar emot David Evans resonemang och fakta.

  http://www.scholarsandrogues.com/2008/08/13/the-weekly-carboholic-david-evans-climate-facts-hardly-factual/

  http://www.abc.net.au/unleashed/stories/s2323407.htm

  http://www.desmogblog.com/who-is-rocket-scientist-david-evans

  Lite citat:
  "Temperature increases from ice ages to interglacial periods occur before increases in carbon dioxide, so carbon dioxide increases don't cause warming." This is another false conclusion. Temperature increases from ice ages to interglacial warm periods over the last half million years are initiated by variations in the Earth's orbit around the Sun, leading to changes in the amount of sunlight in summer at high latitudes.

  These temperature increases are followed by increases in atmospheric concentrations of carbon dioxide, as the warmer ocean waters lose some dissolved carbon dioxide. However, the warmth of interglacial periods is only possible with the warming influence of the carbon dioxide increases, which amplifies the initial warming.
  -----------

  "According to his own resume, Evans has not published a single peer-reviewed research paper on the subject of climate change. Evans published only a single paper in 1987 in his career and it is unrelated to climate change."

  SvaraRadera
 5. Hej Torkel, kul att du hittat hit. Det är ingen nyhet för mig att många är kritiska mot Evans hypotes. Vore alla överens med honom hade vi ju ingen klimatdebatt alls. Det är ingen poäng att återge artiklar som det finns 13 på dussinet av.

  SvaraRadera
 6. Hej Göran!
  En klok person i denna debatt är Hans von Storch, klimatforskare. Kolla detta inlägg.
  http://rogerpielkejr.blogspot.com/2009/12/guest-post-by-hans-von-storch.html
  /Greger

  SvaraRadera
 7. Torkel, Det sista citatet ifrågasätter motståndarens kompetens i stället för att bemöta sakargumenten, vilket ofta sker när sakargumenten inte håller. Alla tycks vara eniga om att temperaturerna stigit sedan 1800. Alla tycks också vara eniga om att CO2-halten ökade till relevanta nivåer först vid mitten av 1900-talet. Det konstiga är att de som företräder AGW hävdar att före 1950 så berodde temperaturökningen främst på något annat, men inte CO2. Efter 1950 beror temperaturhöjningen främst på CO2, medan detta "annat" slutat att ha effekt. Mystiskt eller hur?
  Hej Anonym. Jag ska kolla Hans von Storch.

  SvaraRadera