söndag 13 december 2009

Höga hus - en internationell boom

I antiken byggdes höga konstruktioner, som inte betraktas som byggnader i vanlig mening, utan snarare monument, till exempel de egyptiska pyramiderna. Den högsta pyramiden i Giza är 147 m.

I modern tid var byggnadstekniken inte utvecklad för höga hus. Under andra hälften av 1800-talet förbättrades tekniken framförallt genom tekniken att bygga i stål och genom att hissen uppfanns. Flera höga hus byggdes i Chicago och New York. Under 1880 och 1890-talen byggdes flera byggnader med 10-30 våningar i dessa två städer. De högsta av dessa var mer än 100 m höga.

Flatiron Building, New York City, byggd 1902, New York, 87 m hög med 22 våningar.
Flatiron Building på Manhattan, New York City, är ritad av arkitekt Daniel Burnham, byggd 1902 och betraktad som den äldsta bevarade skyskrapan i New York, 87 m hög med 22 våningar. Fortfarande tycker jag att det är en av de mest suggestiva höga husen, tillsammans med Chrysler building. Höjden betyder inte allt.

Chrysler building, Manhattan, New York City, 319 m, 77 våningar, byggd 1930, Arkitekt William Van Alen.
I början på 1900-talet hade de högsta byggnaderna nått mer än 200 m höjd och 50 våningar. Woolworth building i New York från 1913 var den högsta byggnaden i världen under 17 år. Första världskriget innebar en paus i byggandet av höga hus, men i början på 1930-talet nåddes nya rekord.

Empire State Building, New York, 381 m, byggt 1931.
Empire State Building med höjden 381 m var det högsta huset i världen från 1931 till 1973, då World Trade Center byggdes. När Petronas Tower i Kuala Lumpur, Malaysia med höjden 452 m byggdes 1998 lämnade rekordet USA för första gången. På mer än 100 år. Sedan 2004 har Taipeh 101 i Republic of China (Taiwan) betraktats som det högsta huset i världen med 509 m höjd på takspiran, men högsta punkten på taket är faktiskt lägre än Petronas Tower.

Burj Dubai, Förenade Arabemiraten, 818 m högt, färdigställs 2010.
Men rekordet lämnar snart Sydostasien till förmån för Mellersta östern när Burj Dubai i Dubai i Förenade Arabemiraten är klart, 818 m högt. Byggnationen startade 2004 och väntas vara avslutad i januari 2010.
Under 1970-talet började världens ekonomiska centrum röra sig österut mot Asien. Vid samma tid startade en internationell boom i byggandet av skyskrapor. Shinjuku Mitsui Building i Tokyo från 1974 med 225 m höjd var den högsta byggnaden i Asien när den byggdes, men den positionen lämnades snart över till andra byggnader i Japan, Sydkorea, Nordkorea, Malaysia, Singapore, Filippinerna, Hong Kong, Kina Thailand och Indonesien. Ett antal höga byggnader har också byggts i Australien. Under de senaste 20 åren har Sydostasien och Australien blivit centrum för världens skyskrapsbyggande.
Under de senaste tio åren har Mellersta Östern med Dubai i Förenade Arabemiraten och Riyadh i Saudiarabien i täten gått in som medlemmar i skyskrapsklubben och även övertagit världsrekordet. Därmed skriver vi ett nytt kapitel i hisorien, eftersom de flesta höga hus just nu byggs i Mellersta Östern. Olje- och gasresurserna i Nordafrika och Mellersta Östern utgör i vilket fall som helst en god ekonomisk bas för en sådan utveckling, i varje fall om inte den senaste ekonomiska krisen blir långvarig.
Under många år byggdes skyskrapor endast i de största städerna i Nordamerika. Under den perioden flyttade världens ekonomiska centrum från Europa till Nordamerika. Många europeiska storstäder hade redan täta innerstadskvarter före första världskriget, när byggandet av skyskraport började. Efter andra världskriget byggdes många fler skyskrapor i nordamerikanska städer men bara några få höjdrekord slogs.
Mer än 60 procent, 123 av de 200 högsta byggnaderna i världen finns idag i Asien. Resten fördelar sig på 57 i Nordamerika, 11 i Europa och 9 i Australien. Bland dessa finns några som kommer att färdigställas under 2010. Ingen av de 200 högs-ta finns i Afrika eller Sydamerika.

II International Finance Centre, Hong Kong, Kina, 415 m, 88 våningar, byggt 2003.
Den högsta byggnaden i Asien är Burj Dubail med 812 m, i Nordamerika Willis Tower (f.d. Sears Tower), Chicago, 442 m, byggt 1974, i Australien Q1, Queensland, 323 m byggt 2005 and i Naberezhnaya Tower C, Moskva, 268 m byggt 2007. Ett något högre hus i Moskva kommer att färdigställas 2010. Den högsta byggnaden i Afrika är Carlton Centre Office Tower, Johannesburg, South Africa, 223 m och 50 våningar, byggt 1973. Den högsta byggnaden i Sydamerika är de två skyskraporna Parque Central Torre Este och Parque Central Torre Oeste i Caracas, Venezuela, båda 221 m och 56 våningar, byggda 1979 respektive 1984.
De fyra mest skyskrapetäta städerna i världen är Dubai (21 av de 200), New York (15), Shanghai (14) och Chicago (12). Denna tätplats har Dubai intagit på de senaste tre åren, medan New York som tidigare innehade tätplatsen kraftigt har detroniserats. Alla Dubais högsta byggnader har uppförts de senaste tio åren.
Det finns inga byggnader i Afrika bland världens 200 högsta. Som nämnts är den högsta byggnaden I Afrika Carlton Centre Office Tower, Johannesburg, Sydafrika, 223 m och 50 våningar byggd 1973. Tolv av de 25 högsta byggnaderna i Afrika finns i Sydafrika, elva i Egypten samt en vardera i Kenya och Zimbabwe. De är alla minst 130 m och flertalet har mellan 30 och 50 våningar.


Citic Plaza, Guangzhou, Kina, 391 m, 80 våningar, byggd 1997.
Sedan 1970 och i ännu högre grad efter år 2000 har det varit en skyskrapeboom internationellt. Av de 200 högsta byggnaderna är bara 11 byggda före 1970, och trenden är tilltagande. Av de 200 högsta byggdes 13 under 1970-talet, 18 under 1980-talet, och 44 under 1990-talet. Inte mindre än 114 av de 200 högsta byggnaderna – mer än hälften – har byggts under 2000-talet. Att trenden internationellt är att bygga höga hus är uppenbar.

Shun Hing Square, Shenzhen, Kina, 384 m, 69 våningar, byggd 1996.
Även om tekniken har gjort det möjligt att bygga höga hus, är det inte ett tillräckligt skäl att också bygga dem. I New York och Chicago, där trenden började var det den stora efterfrågan på centralt belägen mark i städerna som drev upp markpriserna till sådana nivåer att detta krävde ett mer intensivt markutnyttjande, och stadsplaneringen hindrade inte detta.
Höga hus anses också vara berömda varumärken för de företag som byggde dem, till exempel Woolworth building, Chrysler building och Sears Tower, åtminstone så länge företaget består och fortfarande äger huset. Mer och mer har byggnaderna inte bara blivit symboler för företagen som en gång byggde dem utan också för städerna själva. Men ju fler skyskrapor som byggs runt om i världen desto svårare blir kampen att erhålla dessa symbolvärden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar