tisdag 31 augusti 2010

Boverket på djupt vatten

Den 1 september byter Boverket logotyp och grafisk profil. Bytet av logotyp är ett led i Boverkets utvecklingsarbete att tydliggöra myndighetens uppdrag för omvärlden.

Den nya symbolen, består enligt ”Boverket informerar” av fem röda hus på en våg. Verket hävdar att den har en tydligare koppling till Boverkets uppdrag som förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, och boende.
Men brukar inte hus stå på marken och inte ute i vågorna? Det tycks som om Boverket gått händelserna i förväg och redan har tagit ut effekterna av klimatförändringarna med havsnivåhöjning och översvämningar som följd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar