måndag 19 september 2011

Farliga och ännu farligare energikällor

Norskamerikanska nobelpristagaren Ivar Giaever rekommenderar kärnkraft trots olyckan i Fukushima nyligen, som framgår av det förra inlägget. Fortfarande har ingen dött av strålningen i Fukushima och inte heller i Harrisburg. Som jämförelse har 64 personer dött av strålning fram till 2008 vid olyckan i Tjernobyl enligt FN. Vid ett internationellt symposium nyligen sa den amerikanska experten John Boice att han inte tror att människors hälsa kommer att påverkas av Fukushimakatastrofen. Japan har hindrat radioaktivt smittad mat från att distribueras till skillnad mot efter Tjernobyl.
Olika energislag medför mycket olika risker i form av dödsfall per producerad TWh som framgår av nedanstående tabell.
Klicka på tabellen om ni vill förstora den.
Kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och solkraft förefaller säkert i jämförelse med kol, olja, naturgas och biobränsle. Detta har inte ändrats efter katastrofen i Fukushima för några månader sedan. Sol och vind svarar för mindre än 1 procent av världens energiförsörjning, medan kärnkraft svarar för 6 procent. Det är fortfarande fossila bränslen som svarar för 83 procent av energiförsörjningen, bränslen som är mångdubbelt farligare. Data från WHO och andra källor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar