tisdag 13 september 2011

Världens sjukaste folk?

Socialstyrelsen har statistik om det mesta. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem i Sverige och mellan 500 000 och 700 000 personer uppskattas ha sjukdomen, men många har ännu inte blivit diagnostiserade. Omkring 190 000 personer har kärlkramp, varav hälften har symtom som begränsar det dagliga livet. 250 000-300 000 människor i Sverige har någon form av psoriasis och 365 000 diabetes.
Drygt en tredjedel av alla barn i Sverige har någon form av allergisk sjukdom. Omkring 6-10 procent av den vuxna befolkningen har astma.
Bland de psykiska sjukdomarna är ångestsyndrom vanligast, vilket drabbar mellan sju och tolv procent av befolkningen, bland annat panikångestattacker, generell ångest, fobier eller tvångssyndrom. Fem procent uppskattas lida av depression. Runt 70 000 personer i Sverige har en psykossjukdom och runt 40 000 har schizofreni.
Missbruk och beroende av droger är ett stort folkhälsoproblem. Cirka var tionde man i Sverige är storkonsument av alkohol. För kvinnor är uppgifterna mer osäkra och siffror mellan en och sex procent brukar nämnas. Antalet tunga narkotikamissbrukare som dagligen använder droger uppskattas till 26 000.
Hälften av alla män och drygt en tredjedel av alla kvinnor i åldrarna 16–84 år är överviktiga eller feta. Det finns omkring 567 000 rörelsehindrade.
Över en miljon människor i Sverige har nedsatt hörsel, som gör det svårt att höra vad som sägs i ett samtal mellan flera personer. Mer än 100 000 har så svår tinnitus att hela livssituationen påverkas. Varannan svensk över 16 år behöver glasögon för att kunna läsa texten i en dagstidning.
Lägger jag ihop alla dessa siffror får jag nära 13 miljoner av en befolkning på bara 9 miljoner. Det finns naturligtvis en massa ytterligare sjukdomar som också kan räknas. I Sverige upptäcks till exempel 50 000 nya cancerfall varje år och drygt 20 000 avlider i sjukdomen. Varje år grasserar influensa och mängder av andra kortvariga sjukdomar. Man kan alltså med tämligen god marginal konstatera att Sverige måste vara ett synnerligen sjukdomsdrabbat folk.
Det är bara en sak som förbryllar. Medellivslängden i Sverige år 2008 var 83,1 år för kvinnor och 79,1 år för män. Män i Sverige lever längre än män i nästan alla andra länder; bara Island, Schweiz och Japan har högre medellivslängd. Svenska kvinnor ligger på nionde plats i världen. Vi lever längre och längre trots alla sjukdomar.

2 kommentarer:

  1. Vi är nog bäst i världen på att föra statistik i alla fall..

    SvaraRadera
  2. Kan det ha med att ju fler diagnoser som ställs ju fler mediciner måste skrivas ut, helst nya dyra patentskyddade sådana. Nä så kan det väl inte vara ändå.

    Eller, "jag har en diagnos, alltså finns jag".

    SvaraRadera