söndag 4 december 2011

Energimyndigheten tiger om kvicksilvret i lågenergilamporna

Så damp det ner en broschyr från Energimyndigheten i brevlådan som tidningsbilaga med rubriken ”God natt glödlampa. Energimyndighetens guide till det nya ljuset.”
Energimyndighetens propagandabroschyr
Just nu när det är som mörkast behöver vi ljuset allra mest. Energimyndigheten påpekar att bara 10 procent av den el som glödlampan använder blev ljus och resten värme. Fast just nu när det är som kallast behöver vi förstås värmen också, men det säger inte energimyndigheten något om. Om vi ska spara så mycket energi som energimyndigheten vill förutsätter det förstås att vi inte samtidigt vrider upp värmen. De säger vidare att elen till världens lampor kommer från energikällor som höjer jordens temperatur. Fast just i Sverige kommer ju all el från vattenkraft och kärnkraft som inte höjer jordens temperatur, men det säger Energimyndigheten inte något om. Vår kökslampa påverkar ju faktiskt inte det globala klimatet det minsta.
Enligt experterna tjänar man på halogen-, lågenergi- och LED-lampor trots att de är dyra eftersom de håller längre, 2-3, 10 respektive 25 gånger så länge som glödlampan. "Skriv gärna datum på lampans sockel med märkpenna, så vet ni när den sattes i", säger experten Karin från KTH, som citeras i Energimyndighetens broschyr. Men det är ju inte intressant, utan hur många timmar den är tänd. ”Spara alla kvitton,” säger KTH-experten Karin. ”Lampor som inte håller vad de lovar kan reklameras.” Slutsatsen är att man bör anteckna varje gång man tänder och släcker lampan. Då kan man kontrollera om t ex LED-lampan faktiskt brinner så många tusen timmar som det anges på förpackningen och är värd sina 400-500 kronor i inköp!
Händelsevis hittar jag inte minsta information i Energimyndighetens broschyr om eventuella miljömässiga problem med lågenergilampor och inte heller något om hur man ska sortera och deponera dem när det går sönder. Varför mörkar Energimyndigheten dessa problem? För problem är det ju. Som SvD nyligen har visat i en uppmärksammad och alldeles utmärkt reportageserie bidrar ju lågenergilamporna till att en mängd miljöfarligt kvicksilver kommer rätt ut i vår miljö. 
Kvicksilver är ett gift som har negativa effekter på nervsystemet, på hjärt-kärlsystemet, immunsystemet, fortplantningssystemet och njurarna. Den farligaste formen av kvicksilver är metylkvicksilver eftersom den överförs till fostret, passerar blod-hjärnbarriären och hämmar, troligen även vid låga halter, den mentala utvecklingen hos barn. Att andas in det metalliska kvicksilver som finns i lamporna kan i värsta fall ge skador på hjärna och njurar. Sömnbesvär, irritation och personlighetsförändringar är några exempel på vad det kan resultera i vid långvarig exponering. Sverige införde 2009 ett totalförbud mot kvicksilver men lågenergilampor undantogs. Av politiska skäl.
Livsfarlig energisparlampa
När en kall lampa går sönder ska man enligt Kemikalieinspektionen samla upp lampresterna med till exempel en bit styvt papper eller kartong och lägga dem i en glasburk med lock, därefter torka golvet med en fuktig trasa. Även trasan ska sedan läggas i glasburken, som stängs, märks och lämnas till returhantering som är avsedd för farligt avfall. Dammsugare får inte användas eftersom det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften. När en varm lampa går sönder ska man dessutom omedelbart vädra och lämna rummet i 20-30 minuter eftersom kvicksilvret då är förångat.
Händelsevis säger inte energimyndigheten ett ord om detta i sin broschyr. Det är närmast skandal för en statlig myndighet att agera så oaktsamt och vilseledande!
Energislukande men ofarlig glödlampa
Svenskarna slänger varje år 200 000 lågenergilampor i glasåtervinningen där de går sönder ock kvicksilvret sprids okontrollerat. Det är dessutom ett stort arbetsmiljöproblem för dem som arbetar inom återvinningsindustrin. Dessutom slängs ett okänt antal lampor i hushållssoporna där kvicksilvret också sprids i miljön. Det finns inte något lämpligt återvinningssystem för dessa miljöfarliga lampor. ”I det perspektivet blir den miljövinst man talar om snarare ett uttryck för en symbolisk klimatpolitik som varken gagnar vår miljö eller människors hälsa”, säger enligt SvD Minna Gillberg, miljöexpert och tidigare rådgivare åt Margot Wallström under hennes tid som EU:s miljökommissionär och fortsätter ”Det är farligt hur oansvarigt det här har skötts. Det finns inget systematiskt återvinningssystem och ingen insamlingsstatistik. Först ägnar man årtionden åt att rensa Sverige på kvicksilver, sedan sprider man ut det igen helt okontrollerat. Det är fullständigt absurt.”
Men om detta miljöproblem säger Energimyndigheten inte ett ord i sin broschyr. Det är fullständigt häpnadsväckande. Är detta inte ett problem som angår dem det minsta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar