fredag 23 december 2011

Ny arkitekturskola på KTH

Arkitekturskolan på Östermalm sjunger nu på sista versen. Inte nog med att delar av den brann nyligen. Nu ska den äntligen ersättas med en på alla sätt lämpligare utbildningslokal för morgondagens arkitekter. Nuvarande arkitekturskola, ritad av min egen professor Gunnar Henriksson, är ett monument över sin tid med sin betongfasad, en misslyckad epok i vårt samhällsbygge, som nu lyckligtvis är förbi. Den är barn till Slussens trafikmaskin och kusin med miljonprogrammets grå elementhus och hör till de fulaste husen i innerstaden. Kvinnofängelset som stod där innan var en vacker byggnad med sina tinnar och torn, om än lika sluten som arkitektfängelset som kom dit i stället. Lyckligtvis tvingades jag bara vara där under ett drygt års tid innan jag lyckligt kunde lämna den.
Nu har förslaget till en ny arkitekturskola på KTH:s campus presenterats, ett ovalt fyravåningshus, ritat av Tham & Videgård. De första bilderna ser bra ut tycker jag, även om man kan vara tveksam till det rostiga cortenstålet i fasaden. Det är ett populärt material bland arkitekter har jag förstått, men inte lika mycket hos allmänheten. Att den nya arkitekturskolan öppnar sig mot omgivningen och inte sluter sig är positivt, liksom att den ligger nära andra utbildningssektioner. Det öppnar möjligheterna för tvärvetenskapliga kontakter. 
Det nya arkitekturhuset kommer att innehålla ateljéer, ritsalar, kontor, grupprum och datasal. Den öppna hallen i byggnadens mitt rymmer ett utställningsrum där arkitektstudenterna kan visa upp sin verksamhet. Högst upp får byggnaden en indragen takvåning med takterrasser med utsikt ut över omgivningen vid KTH och Östermalm. Det nya arkitekturhuset och nya entréhuset beräknas vara klara för inflyttning i augusti 2015 och det kommer att kosta drygt 400 miljoner kronor.
Vad som ska ske med den gamla skolan är ännu oklart.
Jag tror att det bästa vore att riva den helt. Då kan man lösa problemet med den slutna bottenvåningen, öppna kvarteret mot omgivningen, och ge möjlighet till butiker eller lokaler i bottenvåningen. Om det sen ska bli bostäder eller något annat är en sekundär fråga. Få kommer att sörja huset utom miljonprogramskramarna på kulturinstitutionerna. 

1 kommentar:

  1. Får jag föreslå att fanskapet döps till "Strykjärnet". Jag insöp min KTHutbildning när under aklamation Asektionendeporterades till betonggettot och förstår inte varför en återflytt är aktuell?

    SvaraRadera