onsdag 7 december 2011

Tunnelbana till Nacka dröjer - tyvärr

Dagens DN Sthlm debatt låter Per Kågeson tala mot ett nytt Slussen. Men Kågeson gör det lite för lätt för sig genom att i stället diskutera andra saker. Han börjar med att i förbigående kritisera Stockholms stad och landstinget för att satsa 18 miljarder på Citybanan i stället för fler spår i ytläge och en tunnel för Centralbron i stället. Vad har nu detta med Slussen att göra?
 Nåja, några av Citybanans miljarder kommer från staten och från Mälardalsregionen. Och det är faktiskt statliga Trafikverket som bygger tunneln. Men ytterligare ett spår i ytläge var faktiskt huvudalternativet när spårutbyggnaden först kom på tal i början på 1990-talet. En färdig detaljplan togs till och med fram, men överklagades ända upp till regeringen, som i maj 1995 upphävde den. Så det är faktiskt staten som har det yttersta ansvaret för att tunneln blev huvudalternativet för pendeltågsspåren. För 16 år sedan.
Tunnelbana till Nacka
Kågesons lösning för Slussen är att först bygga ut tunnelbanan till Nacka, vilket skulle göra den planerade bussterminalen i Katarinaberget onödig. Därför vill han vänta med beslut om Slussen. Det är klart att det hade varit utmärkt om politikerna redan för tiotals år sedan hade fattat beslut om tunnelbana till Nacka, men det finns faktiskt inget sådant beslut. Inte heller finansiering. Kågesson tror att tunnelbanan kan komma om ”ett tiotal år”. En tunnelbana till Nacka vore angelägen och har diskuterats sedan tunnelbaneplanen 1965, dvs i snart 50 år. Den skulle vara ett dyrt och komplicerat projekt i klass med Citybanan, med sänktunnlar under Strömmen. Med tanke på att det kommer att ta minst 25 år av planering och byggande innan Citybanan kan tas i drift är det realistiskt att en tunnelbana till Nacka kommer att ta ungefär lika lång tid. Det innebär ingen tunnelbana före 2035, samtidigt som Slussens konstruktioner håller på att rasa ihop. I det perspektivet är även en på mycket lång sikt ”onödig” bussterminal något överkomligt.
Att skylla på tunnelbanan för att slippa diskutera Slussen, Kågeson, det är inte seriöst!

Uppdatering den 10 december
I gårdagens DN Sthlm debatt gör Kågeson ett förtydligande (som tidningen dock inte valt att lägga ut på Dn.se). Han är inte motståndare till ombyggnad av Slussen och han har inte diskuterat vilket alternativ som är bäst. Han framhåller bara att det kan vara samhällsekonomiskt lönsamt att skjuta på rivning och nybyggnation till dess att tunnelbanan till Nacka är färdig: "Men det förutsätter att kostnaden för att slippa bygga bussterminalen i kombination med vinsten av mindre störningar för trafikanterna är större än kostnaden för att underhålla Slussen i ytterligare tio år. I stället för att mörka kostnaderna borde stadshuset redovisa en samhällsekonomisk analys som belyser detta", säger Kågeson, enligt DN.
Det är ett i grunden annat budskap än det han förde fram i debattartikeln dagen innan, då han tvärsäkert uttalade sig om vad resultatet av en sådan analys skulle bli utan att vare sig känna till kostnaderna för att fortsätta att underhålla Slussen liksom hur länge vi måste vänta på att tunnelbanan till Nacka byggs. Den nyanseringen borde han ha gjort redan i sitt första inlägg. Eftersom vi inte i förväg kan veta hur länge detta dröjer får vi inte något svar av en sådan analys, bara räkneexempel. Kågeson fortsätter att anta att det tar tio år, men han har ingen grund för detta antagande. Jag tror att det kommer att ta betydligt längre tid. Risken är att underhållet då blir så omfattande att det blir jämförbart med att bygga en ny Slussen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar