fredag 2 december 2011

Myter om Slussen avlivade

Jag har vid det här laget skrivit åtskilliga inlägg om Slussen, men en blogg som är ännu mer ihärdig är Yimby som i många inlägg har granskat och genom detaljerade analyser avslöjat de många myter om Slussen som sprids, framförallt av kulturelitens alla okunniga debattinlägg. Mats Edbloms tidigare förslag visade sig lida av precis de problem han såg i stadens förslag, bara i än högre grad. I den senaste avfärdas Mats Edbloms omarbetade förslag KulturSlussen, uppbackat av 79 kändisar ur kultureliten däribland Benny Andersson. Det visar sig att han mörkat de delar i modellen där han inte har lyckats lösa trafiken på ett tillfredsställande sätt. Hur han egentligen har tänkt är inte klart, men någon bra trafikplanerare är han knappast. Några funktionella trafiklösningar redovisas i varje fall inte. Dessutom redovisas 7 eller 8 körfält, ungefär samma som i det liggande förslaget, men uppdelat på två broar, som innesluter en ödslig gångyta helt utan målpunkter. Det är svårt att förstå vad man vill uppnå, eftersom kritiken mot det liggande förslaget bland annat har handlat just om den breda bron.
Mats Edbloms tidigare förslag
En annan brist med förslaget är att utsikten tycks skymmas mycket mer än i stadens förslag, trots att mycket av kritiken har handlat just om utsikten. Edblom har dessutom blockerat utsikten mot Mälaren med ett stort hus, ett designmuseum. Förslaget lider dessutom av en mängd brister som att bussterminalen har bristande funktionalitet, att slusskanalen inte kan tappa av så mycket vatten som krävs, att gångtrafiken måste passera trafikerade gator två gånger mellan Söder och Gamla stan, att den ofunktionella cirkulationsplatsen med sina rödljus förlänger alla färdvägar även för kollektivtrafiken, och som innebär att trafik mellan Hornsgatan och Katarinavägen måste passera Gamla stan. 
Kort sagt, KulturSlussen saknar helt fördelar i jämförelse med stadens förslag.  Det tycks den breda allmänheten ha förstått, att döma av att en majoritet av befolkningen i Slussens omgivningar är postiva till stadens förslag. Hur kommer det sig att den högröstade kultureliten tycks sakna förmåga att på riktigt sätta sig in i förslaget, men ändå håller en så hög fana?
Det är inte bara KulturSlussen som granskats av Yimby. En mängd myter om Slussen har tidigare avlivats där, till exempel den om "den geniala trafikmaskinen". Följande karta visar hur jag själv måste köra för att tanka eller fylla på luft vid OK-macken på Katarinavägen. Det är knappast en trafiklösning, värdig en innerstadsmiljö.
 Läs Yimby

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar