söndag 20 maj 2012

Stockholmarnas utsläpp av växthusgaser

Det är en etablerad kunskap att stockholmarna orsakar mindre utsläpp av växthusgaser än genomsnittssvensken på grund av en väl utbyggd kollektivtrafik och en tät bebyggelse som värms upp med fjärrvärme, till stor del med biobränslen. Det är en del av fördelarna med den täta storstadsregionen.
En annan fördel är att regionen är ekonomiskt framgångsrik, men detta kan en del debattörer också vända till en nackdel. Enligt ett inlägg i DN av Per Garthon och två andra medarbetare i tankesmedjan Cogito är Stockholm inte den miljövänliga staden med minskande utsläpp av växthusgaser som statistiken visar. Tar man även med de utsläpp som konsumtionen orsakar i de länder där sakerna tillverkats som stockholmarna konsumerar orsakar nämligen en stockholmare i genomsnitt 15,7 ton växthusgaser per år. Det är drygt 10 procent högre än genomsnittssvenskens årliga utsläpp på 14,2 ton.
Per Garthon
Men det är inte så konstigt att stockholmarnas konsumtion orsakar större utsläpp än genomsnittssvensken. Det är helt enkelt ett resultat av att stockholmarnas inkomster i genomsnitt är högre och deras konsumtion därför större. Enligt SCB var stockholmarnas (dvs länsinvånarnas) genomsnittsinkomster 2010 för personer över 20 år 17,3 procent högre än genomsnittet i Sverige. Tar man hänsyn till detta blir i själva verket stockholmarnas utsläpp fortfarande mindre än genomsnittssvenskens, räknat per inkomstkrona. Trots att inkomsterna var 17 procent högre var utsläppen alltså bara drygt 10 procent högre. Stockholm är nog trots allt fortfarande den miljövänliga storstaden oavsett vad Garthon et al tycker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar