onsdag 2 maj 2012

Nu släpps äntligen boken om Libyen

I oktober 2004 fick vi en förfrågan om att arbeta i Libyen under en tvåårsperiod. Konsultföretaget WSP skulle på uppdrag av den libyska planmyndigheten göra en regionplan för Tripoliregionen. Ghaddafis Libyen! Kan man arbeta där? Ville vi verkligen arbeta under en ökänd diktator? Känd för stöd till terrorister över hela världen, för sin lynnighet, för sina teatrala framträdanden på den internationella scenen, förtryck av den egna befolkningen. Å andra sidan hade denna diktatur just kommit ut ur kylan, ur en mångårig ekonomisk bojkott föranledd just av Libyens terroristaktioner men också för brott mot internationella regler om ickespridning av kärnvapen. Världen var övertygad om att denne till synes helt galne härskare höll på att utveckla egna kärnvapen. Men nu hade han krupit till korset, erkänt sin skuld, betalat stora belopp till efterlevande till dem som dödats i hans terrordåd och dessutom lovat att under internationell övervakning avbryta planerna på egna massförstörelsevapen.
Världen hade dragit en lättnadens suck och sträckte ut en varm hand till den tidigare föraktade och utfryste Ghaddafi. Det libyska folket kunde komma ut ur sin isolering, och vi blev nyfikna på att få följa förändringarna på nära håll. Så vi tackade ja till jobbet och flyttade till Tripoli och bodde där under drygt två år 2005-2007.
Våren 2011 exploderade Libyen i ett landsomfattande uppror som ledde till totalt krig med FN- och Natoinblandning. Då hade vi redan sagt oss att det nog behövdes en bok om Libyen. Samtidigt som boken skrevs fortskred kriget och när boken var klar var Ghaddafi borta och Libyen hade fått en ny regering. Hur framtiden ser ut vet vi inte men demokratiska val står nu på dagordningen. Idag kommer boken ut på bokhandelsdiskarna – Libyen, Från Tripolitanien till Ghaddafis sista dagar, på Norstedts förlag. 
Författarna på ett kafé i oasen Ghadames i öknen nära gränsen till Algeriet och Tunisien.
Libyen är ett glest befolkat land, rikt på olja. Till största delen består landet av oändliga öknar och otillgängliga bergstrakter. En smal kustremsa längs Medelhavet är befolkad och odlingsbar. Turismen är näst intill obefintlig, trots att det finns flera kultur­historiska världsarv och en lång kust med i det närmaste oändliga sandstränder. Landet är okänt för många trots att det ligger så nära Europa.

Dagens Nyheter har rescenserat boken här. Några andra omdömen om boken står att läsa här och här och här och här och här.  Ett referat från vårt boksläpp finns här. En intervju med Eva Hernbäck i kunskapskanalen finns här. En intervju med mig från P1 morgon finns här. En intervju med Eva i Människor och tro finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar