söndag 21 februari 2016

Slå vakt om Lindhagens Stockholm

Lindhagenplanen från 1866 har gett struktur åt en stor del av Stockholms innerstad, även om den inte genomförts i alla delar. Albert Lindhagen ville, inspirerad av Haussmanns Paris, att Stockholm skulle genomkorsas av breda, trädplanterade esplanader och boulevarder. 1600-talets rutnätsplaner hade fungerat i bortåt 200 år men var nu otillräckliga när Stockholm växte allt snabbare under slutet av 1800-talet. Rutnätsplan växte åt olika håll, men med lite bredare gator, här och var genomkorsade av stora esplanader.
Lindhagenplanen på Södermalm.
På Södermalm skulle en ringformad huvudgata, Ringvägen, dras från Söder Mälarstrand i nordväst till Folkungagatan i nordöst. Men Ringvägen byggdes aldrig helt färdig. Den slutar vid Yttersta tvärgränd på Skinnarviksberget och vid Vitabergsparken i öster. Om man vill kan man förstås också räkna med den lilla stumpen nordöst om Vitabergsparken vid Sofia skola som aldrig knöts ihop med resten. Det tog lång tid innan bebyggelse uppförts på båda sidor, en bra bit in på 1900-talet och faktiskt har man även bebyggt Ringvägen ganska nyligen vid Södersjukhuset. Fortfarande finns det möjligheter att fortsätta med detta. I närheten av Skanstull känns gatan urban med mycket verksamheter i bottenvåningarna men längre mot väster saknas detta i stor utsträckning och gatan saknar bitvis folkliv. Här finns till exempel en massa punkthus, lamellhus och hus från 1960-talet utan publika lokaler i bottenvåningarna. Det beror till stor del just på hur bebyggelsen utformats, men också på att det saknas tunnelbana i denna del.
Ringvägen idag.
Det finns flera möjligheter att råda bot på detta. Bygg om husen så att verksamheter tillförs. Bygg nya hus längs gatan där möjligheter finns till detta, t ex vid Tanto genom överdäckning av järnvägen mm. Bredda gångbanor och ge möjligheter till uteserveringar. Skapa en tunnelbanestation, till exempel genom att förlänga den diskuterade tunnelbanelinjen från Fridhemsplan söderut, så att den får en station vid Zinkensdamm och en vid Tanto/Södersjukhuset.
I stället för att diskutera hur man med den här typen av konstruktiva förändringar skulle kunna skapa mer stadsliv på en fin men lite tråkig gata funderar man enligt DN Sthlm i fredags nu på att bebygga Ringvägen med nya hus. Olika alternativ finns. Ringvägen är 48 meter bred, vilket ger möjlighet att bygga hus i mitten och ändå behålla två smala gator på vardera sidan. Det skulle kunna ge plats för 1 000-1 500 nya bostäder. ”Vi kan skapa en trivsam förtätad innerstadsstämning, det är den intressantaste utgångspunkten”, förklarar Aleksander Wolodarski, enligt artikeln.
Ny bebyggelse mitt på Ringvägen enligt förslaget.
Men idén är enligt min mening förfelad från början. Därmed skulle Södermalms enda boulevard försvinna, och därmed ett av grundelementen från Lindhagensplanen. Husen mitt i gatan skulle inte bilda några nya kvarter med innegårdar, som utgör grundelementet i kvartersstaden, utan bara hus med gator på båda sidor.  ”Mer än 1 000 nya bostäder i ett centralt läge där det inte behövs nya busslinjer eller tunnelbanor är ett starkt argument när planerna presenteras för politiker”, kan man läsa i artikeln. Men just vid denna västra del av Ringvägen saknas ju just tunnelbana! Och dessutom skulle fortfarande ena sidan av de två nya smalare gatorna fortfarande ha kvar alla dagens brister.
Det finns många andra platser som kan förtätas med nya hus, både på Söder och i andra stadsdelar, utan att förstöra sådana kvaliteter som esplanaderna trots allt är.

5 kommentarer:

 1. Ringvägen har schabblats bort på ytterligare ett sätt: den klassiska principen i Stockholm är att husen kan vara lika höga som gatan är bred (ungefär). Ringvägen skulle alltså utan vidare ha kunnat bära 12-våningshus längs hela sträckan. Då skulle man kanske ha kunnat uppnå den folktäthet som hade krävts, så där i kanten av bebyggelsen som gatan ju ligger. Och varför slog man inte till med åtminstone sexvåningshus på Råggatan m.fl?

  Men det är ju inte för sent överallt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med om hushöjden. Men högre hus skulle ju inte räcka så länge man schabblat bort allt det andra.
   Jag var i Buenos Aires härom året och bodde i stadsdelen Recoleta. Det visade sig vara en attraktiv stadsdel, full av butiker, restauranger och folkliv. Gatorna var rätt smala, men trots det var husen ganska höga, ofta 10-12 våningar, ibland med lite indragna våningar överst. Det var helt ok. Visserligen står solen högre i BA än i Stockholm, men det gav mig ändå en känsla av att vi kan tänka nytt om detta med husens höjd. Och absolut möjligt längs Ringvägen.

   Radera
  2. Själv blev jag förtjust i Avenida Callao och Avenida Santa Fé...

   Samma sak med hus vid stränder typ Hammarby sjöstad, de borde rimligtvis vara minst lika höga som husen vid Copacabana.

   Men om man ska återknyta till Lindhagen har man ju dessutom schabblat bort Folkungagatan och dess fortsättning västerut. Det är ju ingen huvudgata utan ett bakvatten. Delvis, kan man tänka sig, pga den dåliga kopplingen mot Årsta men också för att man medvetet har gjort den till bakvatten med hus som vänder ryggen till.

   Radera
 2. Jag tycker planen för Ringvägen är utmärkt, även om det nog skulle behövas mer variation i kvarterstruktur än i skissen från DN ovan (man kan ju också tänka sig att variera hur bebyggelsen avdelar gatustrukturen på olika delar av Ringvägen). Vägen må vara tänkt som en boulevard, men har ju överhuvudtaget inte de kvaliteterna idag. Det finns väll ingen som vill strosa längs Ringvägen. Om man hade en väg som fungerade ungefär som Ringstrasse i Wien, så är det klart man skulle behålla den men nu har man ju bara en trafikbarriär. Och som du säger så är det ju ändå en stympad boulevard, så Lindhagens intentioner är ju ändå inte bevarade på något meningsfulltsätt.

  All genomfartstrafik kan ju dessutom antingen åka Södra länken eller Södermalmstunnelen, så den har ju enbart ett behov för lokaltrafik inom Södermalm.

  Om planen faktiskt genomfördes så kanske alla områden söder om Ringvägen för första gången kännas som en riktig del av Södermalm. Trist när så stadsvänliga förtätningsförslag möter motstånd från ett i vanliga fall så klokt håll.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är i själva verket ganska få lägenheter som man får genom förslaget, 1 000-1 500 totalt, och så länge man inte gör något mer åt gatan, som jag skrev i inlägget ovan, faller det platt till marken. Hellre göra något mer radikalt med högre hus längs gatan som Jan Wiklund antyder ovan.

   Radera