lördag 4 februari 2017

Snart är resten av Sverige skräpytor

Enligt ekonomen Kjell A Nordström kommer landskap som Värmland och Gotland snart att tömmas på folk. Nordström är en underhållande talare och framförde enligt Veckans Affärer detta budskap på Nordic Business Forum Sweden i mitten av januari. Vi står nämligen inför den snabbaste urbaniseringen i historien och Storstockholm kommer att växa till nästan 5 miljoner redan till 2050, alltså på bara drygt 30 år.
Skräpyta på södra Gotland. Ingen underhållning, ja inte ens träd.
Han säger: "Redan idag växer Stockholm med 7-9 procent per år, och den här tillväxten kommer att fortsätta." Men resten av Sverige kallar han skräpyta. "Det är till exempel Värmland och Gotland som är typiska fall av skräpyta. Där finns ingen ekonomisk aktivitet, inga universitet, ingen underhållning, ingen shopping, ingenting, bara träd" sade Nordström. "Och om du åker dit, kommer du att hitta tre alkoholister, några barn, och ett par knäppgökar. Det är det som återstår, alla andra har stuckit. "
Så här ser befolkningsutvecklingen ut för de områden som Nordström tar upp.
Befolkningsutveckling 1970-2050 för Stockholms, Värmlands och Gotlands län, enligt Kjell A Nordström.
Stockholmsregionen har vuxit med drygt 1 procent per år sedan 1970. Den takten har ökat till knappt 2 procent per år under de senaste tio åren (alltså inte riktigt de 7-9 procent Nordström nämner). Stockholm växer framförallt på grund av invandring och i någon mån beroende på födelseöverskott, medan inrikes omflyttning är helt marginell. Både Värmland och Gotland har haft en i stort sett stabil befolkning på kortare och längre sikt. Men detta kommer alltså att ändras nu. Gotlänningar och värmlänningar får snarast packa sina väskor.
Skräpyta i norra Värmland. Ingen shopping bara träd.
Stockholms befolkning kommer att mer än fördubblas, vilket kommer att kräva att det byggs ca 40 000 lägenheter per år. Det är dubbelt så mycket som under miljonprogrammets tio år (och som vi aldrig nått upp till vare sig förr eller senare). Och detta kommer att fortsätta i samma takt under mer än 30 år. Det är lika bra att sätta igång snarast, eller hur?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar