måndag 25 oktober 2010

Det är väl ingen konst

Kungl. Tekniska Högskolan, KTH, använder devisen ”Vetenskap och konst”. Detta utgår från en viss betydelse av ordet ”konst”, nämligen färdighet eller teknik, ungefär som ”det är väl ingen konst” eller ”det är ett konststycke”. ”Konstgjord” betyder tillverkad på artificiell väg. På Christoffer Polhems tid var konst en stånggång, en mekanisk anordning, som överförde vattenkraft till vattenpumpar i gruvorna.
Konst
SAOB förklarade 1937 ordet konst, i betydelsen artistisk verksamhet, som verksamhet som avser framställandet av något som är (estetiskt) tilltalande, till exempel måleri, skulptur, arkitektur och musik. En sådan snäv förklaring är sedan länge alltför begränsad, och var det redan 1937.
Sentida ”auktoriserad replik” av ”Fontän” av Marcel Duchamp (1917), utställd av David Skankbone på Tate Modern – konst?
Idag är det snarare så att konst är det som konstvärlden – dvs museer, gallerister, konstskolor, konstrecensenter - anser är konst. Därmed kan allt möjligt vara konst, t ex installationer, happenings, videofilmer eller bara idéer. Att klä in byggnader i tyg som Christo gör är konst, liksom Vilks muhammedbilder. Anna Odell gjorde ett fejkat självmordsförsök till konst. En videofilm som visar nedklottring av tunnelbanevagnar och som sålts till gallerister och konstsamlare kan hävdas vara konst. Den flasktorkare som Marcel Duchamp ställde ut 1914 är allmänt accepterad som konst.
Brilloboxar – äkta eller falsk konst?
Men det som är konst behöver inte vara äkta konst. Brilloboxar tillverkade med Andy Warhols goda minne, auktoriserade, är äkta konst, medan likadana boxar som Pontus Hulthén senare låtit tillverka inte är det, även om han själv utfärdat intyg på att de till verkats 1968. Om detta har Thomas Anderberg skrivit en bok. Eller kanske just denna konstsvindel är ett konstverk i sig? Dan Wolgers stulna bänk är ju ett konstverk, liksom den signerade dom som följde på tilltaget. Frågan är om flasktorkare, pissoarer eller Brilloboxar som jag ställer ut skulle betraktas som äkta konst, falsk konst eller inte konst alls. Antagligen skulle det inte alls accepteras av konstvärlden eftersom jag inte är en konstnär och därmed kan räknas bort. Men Dan Wolgers har ställt ut en flasktorkare i Louvren. 
Helt vanlig Brillo tvålull – ej konst.
Och frågan är då vad konst som hyllas av konstkritikerna, men som visar sig vara framställd av en apa, ska kallas. Chimpansen Peter, från Borås Zoo, ställde på 1960-talet ut oljemålningar under pseudonymen "Pierre Brassau", som hyllades av kritikerna. När det hela avslöjades anmäldes Åke Axelsson, som ordnat det hela, för bedrägeri av KRO men frikändes.
Numera är jag även konstskribent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar