onsdag 27 oktober 2010

Sofia Arkelsten (S)

Ja (S) står ju i det här fallet inte för sossarna utan för Shell. Sofia Arkelsten har enligt Aftonbladet låtit sig bjudas på en studieresa till Pau i Frankrike av oljebolaget Shell, trots att hon är riksdagsman och miljöpolitisk talesman för moderaterna. Att man i en sådan position inte ens bör kunna misstänkas för att gå storföretagens ärenden borde vara självklart för varje normalbegåvad person. Att hon tydligen låtit sig imponeras av Shell framgår av att hon enligt Expressen efter resan har nämnt företagets namn hela 13 gånger, men knappast några andra oljebolag. Gunnar Stetler, överåklagare vid riksenheten mot korruption, kommer enligt Expressen nu att titta på fallet. Det är bra eftersom korruptionen tycks öka i Sverige, som har sjunkit på den internationella korruptionslistan, redan innan Göteborgshärvan uppdagades nyligen.
Kommer Sofia Arkelsten att hamna i fängelse?
Även andra riksdagsmän har låtit sig bjudas av Shell. De tycker att det har varit relevant för dem som riksdagsmän att åka. Men det är inte det som är frågan. Är det relevant för dem att åka borde riksdagen eller partiet betala resan, inte oljebolaget Shell. Är det inte relevant bör de inte åka alls. Shell bjuder nämligen inte på resan för att vara snälla och hyggliga. Oljebolag ska tjäna pengar och inte göra av med pengar. Shell bjuder dem i egenskap av riksdagsmän och förväntar sig att det ska vara lönsamt i det långa loppet. Det ska kunna förbättra förutsättningarna för Shell att tjäna pengar i framtiden, till exempel genom att borra efter naturgas i Skåne, vilket förutsätter poliutiskt godkännande. Riksdagsmännen förväntas fatta för Shell mer gynnsamma beslut. Det borde inte vara så svårt att förstå. Jag har till exempel inte blivit bjuden av Shell eftersom jag inte är riksdagsman. Jag är helt ointressant för dem. Av Expressens läsare förstår 65 % att detta inte är OK. Det borde även Arkelsten ha förstått. I stället berömmer hon aningslöst Shells miljöarbete i riksdagens talarstol.
Och efter avslöjandet tycks hon faktiskt börja förstå. Enligt Expressen beklagar hon nu "om mitt deltagande i nämnda studieresa kan uppfattas som att jag låtit mig påverkas på ett otillbörligt sätt. Det är centralt att vi som folkvalda uppträder på ett sätt som gör att vår integritet inte kan ifrågasättas." Dessutom hoppar hon enligt DN av sitt styrelseuppdrag i Sweco, men först sedan hon kontaktats av tidningen. Och motivet är tidsbrist, inte intressekonflikt. Så Sofia förstår fortfarande inte.
Om det handlar om mutbrott är vi alla lika inför lagen. Det vore ju pikant om moderaternas nya partisekreterare fick avtjäna fängelsestraff. Finansdepartementet har dock tagit fram en handbok, ”Om mutor och jäv”, som vänder sig både till statligt anställda och förtroendevalda. Där står det: ”En anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete”. Den borde delas ut till alla riksdagsmän, och andra förtroendevalda med för den delen, som tycks ha svårt att förstå.
Arkelsten utnämndes till moderat partisekreterare för bara någon månad sedan. Reinfelt har haft svårt med sina utnämningar. Fyra moderata ministrar fick avgå för att de skattefuskat, eller på annat sätt betett sig ohederligt. Han tycks ha en enastående otur. Eller har han inte det. Det kanske verkligen är synnerliugen svårt att finna oförvitliga medborgare i de moderata leden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar