lördag 23 oktober 2010

Behövs det parkeringsgarage på Söder?

Det tycker inte några av dem som bor nära Södermalmsskolan vid S:t Paulsgatan på Söder, där Stockholms stad vill bygga ett underjordiskt parkeringsgarage i två våningar för 150 bilar, med infart från S:t Paulsgatan. På Facebook finns en protestgrupp mot garagebygget med 346 medlemmar. Protesterna är en typisk nimby-reaktion – gärna garage men ”inte just där jag bor”. Den 21 oktober 2010 godkändes ändå detaljplanen för garaget i Stadsbyggnadsnämnden. Den kommer förstås att överklagas av nimbyfolket vid Mariatorget.
Bollplanen vid Södermalmsskolan
Många ifrågasätter om garaget behövs eftersom ”det lär finnas gott om lediga garageplatser i omgivningarna”. ”Folk kör ändå omkring och letar efter en ledig plats tills de hittar en eftersom det är billigare än att parkera bilen i ett garage”. ”Bilägare vill inte betala för parkeringsplats”, säger Hans Presto, som har barn i skolan, enligt Södermalmsnytt.
Det finns inte en massa lediga platser. Jag fick själv köa i ett år, för att få garageplats vid Fatbursgatan, ett par kvarter från Mariatorget. Eric Tedesjö på Stadsbyggnadskontoret bekräftar behovet av fler parkeringsplatser i området runt Mariatorget. Bilinnehavet i området har ökat med 105 % från 1980 till 2000 samtidigt som parkeringsmöjligheterna på Hornsgatan minskat pga nya cykelfält och utökad lasttrafik.
Det är uppenbart att behovet av garaget redan finns och kommer att öka. Mariatorget är ett attraktivt område och bostadspriserna ligger på 50-70 000 kronor per kvadratmeter. Hushåll som har råd att betala så mycket för sin bostad har också råd att ha bil. Därför kommer bilinnehavet på Söder att öka, inte minst nära Mariatorget.
I Hammarby Sjöstad försökte man minska bilanvändningen genom att bygga färre parkeringsplatser än normalt, eftersom kollektivtrafiken skulle bli så bra med Tvärbanan. Folk som flyttade in hade ändå bil. Att det finns tillräckligt med parkeringsplats innebär inte att bilarna också kommer att användas. Innerstadsborna åker kollektivt (eller går och cyklar), mer än andra stockholmare eftersom kollektivtrafiken är väl utbyggd.
Naturskyddsföreningen påstår att garaget är olagligt eftersom miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar överskrids. Parkeringsgarage är till för bilar som inte kör utan står stilla och när bilarna står stilla ger de inte heller några utsläpp. Bilar som åker omkring och förgäves letar efter en ledig p-plats på gatorna leder däremot till utsläpp. 150 bilplatser kanske genererar 300, bilpassager per dag om alla bilar är ute varje dag, vilket är ett helt marginellt tillskott till dygnstrafiken på S:t Paulsgatan. Använder man bilen mera sällan blir det betydligt färre.
Garaget innebär förstås att bollplanen inte kan användas under byggtiden på ett och ett halvt år, vilket naturligtvis är en nackdel, liksom att flera träd måste fällas. Å andra sidan kommer det att anläggas en konstgräsplan när det hela är klart.
Ur lokaltidningen Mitt i Södermalm
Enligt den barnperspektivanalys som trafikkontoret låtit göra vill barnen inte ha parkeringsplatserna. "Om barnen tycker att det är dåligt med bilar bör de övertala sina föräldrar att sluta köra bil", säger Karl-Johan Duvmats på Stadsbyggnadskontoret. Onekligen ligger det något i det.
Det är dumt att försöka begränsa bilanvändandet genom att medvetet skapa brist på parkeringsplatser. Det är bättre att se till att de bilar, som ändå kommer att finnas, används så lite som möjligt. Det gör man genom att se till att kollektivtrafiken är attraktiv och att det kostar att använda bilen.
En ytterligare reflexion man kan göra i sammanhanget är att det fria skolvalet gör att många föräldrar numera väljer en skola som inte ligger i närheten av bostaden, och sedan skjutsar barnen i bil till skolan. Det ser jag ske varje dag vid Maria Elementar. Det bidrar inte till att minska bilanvändningen.

Relaterat inlägg
Brist på parkeringsplatser är ett dåligt styrmedel

Detta var inlägg nr 200 på denna blogg.

2 kommentarer:

 1. Jag känner mig inte som en nimby – men jag har en mycket negativ inställning till att man bygger garage vid en skolgård. Mina barn kommer tids nog att gå ut från Södermalmsskolan, och äldste sonen kommer att gå på gymnasiet när garaget planeras vara klart – men det kommer hela tiden att fyllas på med nya kullar. Jag menar att vi ska ta hänsyn till alla barn. Södermalmsskolan har cirka 650 elever. Det borde väga tyngre än 150 nya bilplatser.

  Du ser det som en fördel att det kommer att anläggas en konstgräsplan när garaget är klart. I själva verket skulle barnen kunna få sin gräsplan anlagd på två månader om de inte var tvungna att vänta på garagebygget.

  Hans Presto
  'NEJ till P-hus under Södermalmsskolan'
  http://www.facebook.com/group.php?gid=126419040713326

  SvaraRadera
 2. Södermalmsskolan ligger intill flera gator där det kör bilar. Det kvarter där Södermalmsskolan ligger är omgiven av trafik, så om man inte bor i samma kvarter måste man ändå passera gator för att komma dit. Vi lever i en stad där olika intressen borde kunna samsas. Så ser jag i alla fall på detta. Vill man inte acceptera detta, tja vad passar bättre än nimby?

  SvaraRadera