fredag 14 januari 2011

Därför lämnar jag föreningen för Vetenskap och folkbildning

I dag har jag sänt följande brev till Föreningen för Vetenskap och Folkbildning:
Enligt stadgarna har Föreningen Vetenskap och Folkbildning till syfte "att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt." Föreningen ansluter sig vidare "till den politiska demokratins principer". (min kursivering).
Genom utnämningen av Stockholmsinitiativet till årets förvillare och genom den smutskastning och förtalskampanj som därefter har bedrivits av företrädare för VoF och för Uppsalainitiativet mot alla som ger uttryck för skepsis mot etablerade uppfattningar om orsakerna bakom klimatförändringarna, anser jag att VoF har brutit mot sitt eget syfte att verka för fri opinionsbildning i vetenskapliga frågor och att verka för yttrandefrihet enligt demokratiska principer.
Jag begär därför utträde ur föreningen för Vetenskap och folkbildning med omedelbar verkan.

Ytterligare motiv bakom mitt utträde har jag redan utvecklat tidigare i detta inlägg.

2 kommentarer:

  1. Hur går det emot fri opinionsbildning att uttrycka sin åsikt om någon annans åsikt?

    SvaraRadera
  2. Att det förekommer smutskastning, förtal och personangrepp mot de skeptiker som kritiserar den etablerade AGW-uppfattningen om klimatförändringarna är väl uppenbar. Har du aldrig hört uttrycket: "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it". Detta enkla budskap är grundprincipen för vår yttrandefrihet. Yttrandefrihet omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. Om du inte inser att förvillarutnämningen 2010 ifrågasätter rätten att föra fram andra uppfattningar än AGW, tror jag att det är meningslöst att försöka övertyga dig med fler argument. Det borde också vara andemeningen i uttrycket i VoF:s stadgar ”att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt”. Jag vill i varje fall inte tillhöra en förening som agerar på detta sätt. Jag anser att det är djupt beklagligt att VoF har spårat ur, eftersom föreningen i grunden behövs.

    SvaraRadera