torsdag 27 januari 2011

Kan man hindra Stockholms tillväxt?

I går kväll samtalade Christoffer Barnekow på ett fullsatt Café Panorama i Kulturhuset om Stockholms framtid med det nya stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius, landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson, Sweco och adjungerad professor på Ultuna, och arkitekt Rasmus Waern, Wingårdhs arkitektkontor. Andersson har nyligen fått Sienapriset för god utemiljö av Sveriges arkitekter för Sandgrundsparken i Karlstad. Publiken var som vanligt vid dessa tillställningar av mogen ålder. Av applåderna och publikens frågor att döma dominerade stockholmare som är kritiska mot byggande i den egna stadsdelen (nimby).
Thorbjörn Andersson
Stockholms snabba tillväxt sågs också som ett problem, till exempel av Thorbjörn Andersson, som tycker att vi ska sätta en gräns för hur stort Stockholm kan bli, något oklart om han därmed menar Stockholms kommun eller hela storstadsområdet. Regina Kevius tyckte tvärtom att talet om gränser för invånarantalet var skrämmande. Många vill komma och bo och studera i Stockholm, Stockholm måste vara en välkomnande stad och vi måste bygga mycket. Där håller jag helt med Regina Kevius. Av de tre i panelen var det ändå bara Regina Kevius som är en infödd stockholmare, född i Tensta och uppvuxen i Husby som hon är. Barnekow och Andersson har kommit hit från Skåne och Rasmus Waern från Göteborg, antagligen för att de tycker att Stockholm har något att erbjuda. En vacker stad, bra arbetstillfällen och goda studiemöjligheter kanske. Varför skulle staden Stockholm, som har välkomnat dem till staden, sedan sätta upp stängsel för att hindra andra? Jag tycker nog att det är ett på gränsen till främlingsfientligt sätt att resonera av Thorbjörn Andersson, som själv bor i en stilren vit villa i Södra Ängby. För vilka är det som skulle stängas ute? Inflyttarna som oftast är flyktinginvandrare eller våra egna barn? För Stockholm har ju födelseöverskott!
Publiken
Den här typen av diskussioner blir ofta innerstadsfixerade, som om Stockholm består av Gamla stan och malmarna, men sen inte så mycket mer. Men faktum är att bortåt 85 procent av regionens befolkning bor utanför innerstaden. Stockholm är en tät stad i innerstaden och på några få platser utanför innerstaden, men i övrigt är den faktiskt oerhört glest bebyggd. Det finns därför en mycket stor potential för att förtäta dessa glest bebyggda och utspridda stadsdelar och knyta ihop dem, utan att man ens kommer i närheten av innerstadens täthet.
Enligt Torbjörn Andersson är det mellanrummen mellan husen som ger förutsättningar för stadsliv, och anknöt till Jane Jacobs när det gäller frågan hur man skapar stadsliv mellan husen, och här har han förstås rätt. Det är byggnaderna i kombination med mellanrummen som är staden. Korta kvarter, lokaler i bottenvåningarna, blandade åldrar på husen ger en del av förutsättningarna.
Regina Kevius
Regina Kevius gav annars ett bra intryck även om hon ännu inte är en lika erfaren politiker som sina föregångare på posten. Hon är 29 år, lantmätare och f d stadsbyggnadschef i Danderyd, så hon är påläst när det gäller PBL och miljöbalken. Hon tycker att det inte byggs några snygga hus i stan. Det vill hon råda bot på med ett arkitekturprogram. Thorbjörn Andersson tycker däremot inte att det är relevant att tala om husens utseende, däremot om god arkitektur. Med sin bakgrund i Yimbygänget har hon ändå goda förutsättningar att stå pall när kritiken kommer. Första publikfrågan kom naturligtvis från en ärrad kämpe från Plankanstriden, där Regina Kevius, trots lokala protester vill bygga 119 hyresrätter inklusive en del studentbostäder på stans största innergård, nästan ett hektar stor.
Rasmus Waern
Till slut kunde man naturligtvis inte undvika frågan om Slussen, där ett beslut väntas i år. Kevius vill ta tillvara Slussens siktlinjer, vilket jag tycker är klokt. Jag har dokumenterat hur det ser ut med utsikter och siktlinjer i tidigare inlägg. Publikfrågan som gällde Slussens förfall och försvar av ”dess storartade panoramautsikt” fick förstås mycket applåder från dem som inte har satt sig in i sakfrågan. Rasmus Waern har en sund inställning, när han påminner om att Slussen före 1935 var ett bebyggt stadsområde, och att man nu har möjligheten att läka det vakuum som Slussen har blivit. Han berättade om ett samtal han fått från en 97 år gammal kvinna, som fortfarande kunde minnas hur trivsam den gamla Slussen var, med gyttret av hus och med restaurang Pelikan, dit hon gått med sin pappa. Både Andersson och Waern tycker att tunnelbanans blå linje borde förlängas till Nacka och att bussterminalen borde flyttas ut från Slussen, och det ligger ju mycket i det. Regina Kevius berättade att man nu prövar att i stället förlägga bussterminalen i garaget i Katarinaberget. I maj ska det nya Slussenförslaget ställas ut.
Ett par av bilderna har lag lånat från Eppes blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar