fredag 28 januari 2011

Den svenska vargpolitiken blir alltmer desperat

Miljöminister Andreas Carlgrens linje har varit att vinna varghatarnas sympati för en begränsad svensk vargstam genom att locka med en årlig vargjakt. Varghatarna gillar ju samtidigt att jaga, och vargjakten är ett lockbete. Samtidigt försöker han övertyga dem som är kritiska mot jakt på en utrotningshotad svensk vargstam med att den inavlade vargstammen ska bli genetiskt friskare. Men han har inte lyckats övertyga någon. Varghatarna har inte blivit mer benägna att acceptera varg.
Vargjakten har varit illa organiserad enligt Svenska Rovdjursföreningen. Alfadjur har skjutits, det har förekommit skadeskjutningar och radiomärkta vargar har dödats, vilket försvårar vargforskningen. De vargar som dödas är inte utvalda på genetisk grund. Jägarna har ingen genetisk information om vilka vargar de riktar sina gevärspipor emot. Av de 17 vargar som obducerats från årets jakt har fyra haft någon form av missbildning, som kan vara resultat av inavel. Carlgren har därför meddelat EU-kommissionen att ”inavelsgraden har minskat nu”. Men detta är rent nonsens eftersom inga nya gener har tillförts genom årets jakt. Det kan bara ske genom nya vargar som inte är besläktade med dem som redan finns i landet.
EU-kommissionen har uppmanat Sverige att respektera EU:s naturvårdslagstiftning och skydda den utrotningshotade vargstammen på ett tillfredsställande sätt, men detta har Carlgren högaktningsfullt struntat i. Häromdagen beslutade EU-kommissionen enligt SvD om att inleda en överträdelseprocedur mot Sverige som kan leda till att Sverige döms för fördragsbrott i EU-domstolen. Carlgren har tidigare viftat bort EU-kommissonens beslut genom att kalla det ”en rutin som sker i hundratals ärenden om året”. Men antal formella fall 2009 var inte hundratals utan 28 och året innan 41. Hälften av dem rör anmälningar om direktiv som Sverige ännu inte genomfört, det vill säga inte att Sverige skulle brutit mot EU:s lagstiftning.
Miljöminister Andreas Carlgren
En av grunderna för EU-kommissionens beslut är att licensjakten har tillåtits redan innan nya vargar förs in för att förbättra artens genetiska status. Nu tycks Carlgren bli alltmer desperat. Vid en presskonferens förklarar han enligt DN att vargvalpar redan i år ska flyttas från djurparker till befintliga revir. Planen är att utsättningen börjar redan i april i år, det vill säga om drygt två månader. Det är uppenbart att han säger detta enbart för att i någon mån möta kritiken från EU. Förslaget har inte ens diskuterats med de svenska djurparkerna som är starkt kritiska. När Naturvårdsverket kom med förslaget första gången i december 2010, förutsattes en förberedelsetid på 1-2 år. De svenska djurparkerna anser att det är ett orimligt förslag att sätta ut vargar redan våren 2011. En förutsättning för att utsättning ska vara meningsfull är att djurparksvargarna verkligen tillför nya gener, och det är långtifrån klart att så skulle vara fallet. Djurparksvargarna är ofta släkt med de vilda vargarna. Djurparkerna vet inte om det alls kommer att födas några vargvalpar i svenska djurparker i vår som lämpar sig för utsättning. Om vargvalpar med annan genetisk bakgrund sätts ut måste det också finnas rimliga garantier för att de inte skjuts i kommande licensjakter innan de hinner reproducera sig. Denna fråga har heller inte diskuterats. Enligt djurparkerna föds vargvalpar i djurparker flera veckor senare än dem i naturen. Det leder till en åldersskillnad mellan utsatta valpar och deras nya ”kullsyskon” som är för stor för att utsättning ska fungera.
Någon utsättning av djurparksvalpar kommer därför inte att ske i vår, och det vet naturligtvis Carlgren. Presskonferensen är bara ett spel för gallerierna. Enligt Carlgren var det en tillfällighet att den ägde rum samma dag som EU beslutade om att inleda den juridiska processen mot Sverige. Det är svårt att förstå hur han kan tro att EU-kommissionen ska låta sig luras av ett så billigt trick.
Jag kommer att tänka på Iraks dåvarande informationsminister Mohammed Said as-Sahaf, internationellt mest känd under benämningen ”Baghdad Bob”. Han blev världskänd under invasionen av Irak 2003, då han samtidigt som det var uppenbart att kriget blev en katastrof för Iraks regim, gav allt mer verklighetsfrämmande och bisarra kommentarer på det rådande läget. Mohammed Said as-Sahaf lever numera i exil i Förenade arabemiraten. Vart ska Andreas Carlgren flytta?

1 kommentar:

  1. Hej, sprid gärna den här länken för att försöka få Lena Ek att dra tillbaka beslutet att decimera den svenska vargstammen med 40%
    http://petition.avaaz.org/en/petition/Save_the_Swedish_wolves/?cFJqXbb

    SvaraRadera