tisdag 19 april 2011

Moderaternas svek mot Kristinebergs strandpark

Nordvästra Kungsholmen har länge betraktas som en utkant, ett område man inte besöker om man inte absolut måste. Kungsholmsbon Svante Grundberg, känd från TV-programmet Nattsudd, som sändes i slutet av 1980-talet, drog gränsen för Kungsholmen någonstans kring S:t Eriksgatan. Västra Kungsholmen bortom S:t Erikgatan betraktade han som ”Samojedland”, ett uttryck för ödsligheten på den tiden. Nu förändras nordvästra Kungsholmen totalt och blir en del av staden. Stadsutvecklingsprogrammet för nordvästra Kungsholmen innebär en tätbebyggd stadsdel med ca 3 500 nya bostäder och ca 350 000 kvm lokaler.
Kristinebergs strandpark
För att balansera den stadsmässiga tätheten har hittills en stor sammanhängande stadspark, Kristinebergs strandpark, planerats för lek, idrott, möten, lugn och ro, en av det nya områdets stora kvaliteter. Parken kommer att hänga ihop med Kristinebergs slottspark, Rålambshovsparken och Fredhällsparken som ett grönt nätverk. Den täta bebyggelsen förutsätter tillgång till högkvalitativ park inom nära gångavstånd från bostäderna. Det är balansen mellan tät stad och park som ger staden dess attraktivitet. Trovärdigheten i strategin ”Promenadstaden”, stadens nya översiktsplan bygger på att denna balans upprätthålls.
Parken har varit en förutsättning för bebyggelsen och planerats under ett antal år. En tävling om utformningen genomfördes under hösten 2004. Det vinnande förslaget "Allram", som utformats av Sydväst arkitektur och landskap AB, har legat till grund för detaljplaneringen. Tennishallen som funnits på platsen med tillfälliga tillstånd i decennier skulle ha försvunnit redan 2001 när arrendeavtalet löpte ut.
Tennishall och parksnuttar
Nu sviker de styrande moderaterna i Stadshuset Kungsholmsborna och övriga Stockholmare, som har sett fram mot denna stora park, den första som anlagts i innerstaden på decennier. I februari föreslog enligt DN stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) och exploateringsborgarrådet Joakim Larsson (M) att tennishallen ska vara kvar. Regina Kevius tror att den kan få en ”ny utformning som får hallen att smälta in i Kristinebergs strandpark”. Joakim Larsson tycker att ”det känns bra att nu finna en lösning på den plats där tennishallen varit etablerad under lång tid.” ”Nu kan alla de som nyttjar tennishallen äntligen få besked”. Men samtidigt sviker han alla gamla och nyinflyttade Kungsholmsbor som har lovats en park. Alla samråd har byggt på att parken ska anläggas i sin helhet. Det är ingenting att hymla om att tennishallen innebär inskränkningar av parkens kvaliteter. Det innebär ett stort svek som urholkar trovärdigheten.
Vad som sades när gestaltningstävlingen genomfördes gäller plötsligt inte längre. Med tennishallen kvar mitt i parken bryts hela den arkitektoniska grundstrukturen med fri sikt från Kristinebergs slott och ända ner till Ulvsundasjön. Då konstaterades att utbyggnaden av den nya stadsdelen innebär att parkmark med uppvuxen vegetation tas i anspråk för exploatering. Därför behöver den nya parken behöver vara grön. Det försöker man lösa genom att plantera gräs på taket, så att tennishallen ska ”smälta in” i parken. Men man har tidigare också konstaterat att befintliga parker inom stadsdelen domineras av naturmark i sluttningszoner med uppvuxna träd. Därför finns det ett behov av öppna plana ytor i den nya parken. Det får man inte genom att låta tennishallen vara kvar.
Folkpartiet på Kungsholmen har sagt klart nej till förslaget om att ha kvar tennishallen, vilket är rakryggat och konsekvent. Folkpartiet konstaterar att tennishallen är alldeles för stor och tar upp all den plats som finns i parken. Det är helt enkelt inte ett rimligt alternativ, anser folkpartiet. Vi får hoppas att folkpartiet gör gemensam sak med de rödgröna och säger nej till det moderata förslaget.
Låt inte ett särintresse gå före allmänintresset. Låt inte Kristinebergs strandpark bli en ny halvmesyr där alla kvaliteter kompromissas bort.

2 kommentarer:

  1. Den där tennishallen skulle med fördel kunna placeras under jord. Den verksamheten är på intet sett beroende av dagsljus.

    SvaraRadera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

    SvaraRadera