lördag 30 april 2011

Nytt förslag om Slussen - nja...

Idag presenterade SvD det nya förslaget till Slussen, det som staden själv kommer att offentliggöra på måndag. Frågan är om det också är det sista och slutgiltiga förslaget. Jämfört med tidigare kan jag se både fördelar och nackdelar med förslaget. Bland fördelarna finns att siktlinjen från Peter Myndes backe ut mot Strömmen har frilagts, genom att de nya byggnaderna framför KF-huset dragits tillbaka och minskats. I övrigt har nästan all ny bebyggelse ovan mark försvunnit. Huvudbron och gångbron är ungefär som förut och de öppna vattenspeglarna finns kvar, så den grupp som hävdar att ”näset” mellan Söder och Gamla Stan ska synas kommer att vara fortsatt kritiska.
Själv tycker jag att förslaget är i huvudsak bra, men jag har fortfarande vissa invändningar. Det som slår mig först är den egendomliga triangulära byggnaden som föreslås mitt på Södermalmstorg. Denna byggnad kommer dels att helt spoliera de formmässiga kvaliteterna av torget, dels skymma en del av den unika raden av husfasader från 1600-talet i kv. Överkikaren. Det torg, som i det tidigare förslaget hade distinkt rektangulär form som framhävde husraden, blir nu ett triangulärt torg utan distinkt avgränsning. Det historiskt förankrade 1600-talstorget borde vara en självklar utgångspunkt för planeringen. I mitt tycke är förslaget på denna punkt en katastrof. De flesta trekantiga hus är missfoster från arkitektonisk synpunkt. Ett undantag är Flatiron building i New York, men det har faktiskt en rundad spets. Tanken är antagligen att leda fotgängarströmmarna diagonalt över Södermalmstorg mot den nya gångbron, men det hade kunnat göras med mindre förödande medel.
Dessutom har man tagit bort de föreslagna byggnaderna framför hotell Hilton, som till och med upphovsmannen, Mats Edblom, ansåg vara positiva tillskott, eftersom de skulle dölja de enligt honom delvis misslyckade fasaderna. Det är svårt att förstå varför de har tagits bort.
I övrigt avvaktar jag den mera fullständiga presentationen av stadens förslag innan jag eventuellt återkommer med fler synpunkter.
För övrigt hörde jag häromdagen min gamla kurskamrat arkitekt Johan Nyrén, som själv vunnit en av tävlingarna om Slussen, kommentera den långdragna processen i radions P1. Han hade ganska kloka synpunkter att föra fram.
Uppdatering den 26 maj
Jag har nu förstått att planerna på byggnader framför Hilton inte är skrinlagda, bara utlyfta ur denna detaljplan, p g a komplicerade förutsättningar. Stadsbyggnadskontoret kan alltså tänkas återkomma med förslag i denna del.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar