torsdag 14 april 2011

Stockholmsporten - en skålformad motorvägskorsning

Nyligen har en arkitekttävling om utformning av en trafikplats, Stockholmsporten, avslutats. Det har tidigare presenterats i pressen. Det gäller korsningen mellan E18 och Förbifart Stockholm, dvs E4. Stockholms stad har tillsammans med Trafikverket arrangerat en inbjuden tävling om gestaltningen av landskapet kring trafikplatsen. Förbifart Stockholm kommer att sammanbinda regionens norra och södra delar. Drygt 17 kilometer av Förbifart Stockholms 21 kilometer planeras gå i tunnel. Strax före Hjulsta går vägen upp i en landbro och vid Hjulstakorset planeras Trafikplats Hjulsta i tre våningsplan där Förbifart Stockholm och E 18 möts. En gigantisk trafikplats som skulle ha alla förutsättningar att bli helt monstruös, eftersom den är så stor.
Jag var nyligen på Tekniska nämndhuset där en modell av det vinnande förslaget är utställd och plockade åt mig ett häfte om förslaget och tävlingen. Jag blev faktiskt positivt överraskad och glad att se att det faktiskt går att göra något riktigt bra. Det vinnande förslaget, som lämnats in av det danska arkitektkontoret BIG, svenska Grontmij och Spacescape, innebär att ett skålformat landskapsrum skapas, som både gestaltar trafikplatsen, ger bullerskydd och knyter ihop de omgivande stadsdelarna på ett elegant sätt med en lokal gångväg. Ny bebyggelse kan tillkomma på utsidan av vallen. I stället för att bli en barriär knyter trafikplatsen samman stadsdelarna.
Bjerget.
Danska BIG - Bjarke Ingels group - är ett lysande stjärnskott inom arkitekturen under de senaste åren som bland annat skapat bostadskomplexet Bjerget i Örestad i Köpenhamn. Grontmij är ett nederländskt teknikkonsultföretag, medan svenska Spacescape arbetar med park och stadsstruktur.
Bjerget
En stor speglande sfär har föreslagits sväva ovanför trafikplatsen, vilket är en kul idé. Men förslaget står inte och faller med det. Det ska bli spännande att se hur förslaget kan utformas mera i detalj i det fortsatta arbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar