fredag 15 april 2011

Privat eller offentligt stadsrum

New urbanism är ett sätt att försöka återskapa de kvaliteter som finns i de traditionella europeiska städerna, kanske ofta småstadens kvaliteter. Problemet är att det oftast har varit isolerade öar som inte hänger samman med den omgivande staden. Därför får man inte heller det underlag som krävs för att skapa ett intressant stadsliv. Järla sjö i Nacka är ett område som brukar nämnas som ett bra exempel på svensk nyurbanism. Där finns också en blandning av boende och verksamheter. Som del i staden lider det av samma problem som andra liknande områden. En skillnad är att Nacka numera har ambitionerna att bygga mer riktig stad på västra Sicklaön, som idag är ett mycket uppsplittrat område påfallande nära Stockholms centrala delar. Då kan också Järla sjö bli en del i ett större sammanhang. Kanske krävs det också att tunnelbanan byggs ut till Nacka.
Ett problem med den öppna lamellhusbebyggelsen som dominerar många förorter har varit den otydliga uppdelningen av den obebyggda marken. Ingenting är riktigt privat, när slutna innergårdar saknas. De ointressanta gräsmattorna som omger lamellhusen är inte heller helt offentligt tillgängliga, eftersom man inte vill gå för nära människornas fönster och balkonger. I den traditionella staden är uppdelningen tydlig. I stort sett alla mark utanför kvarteren tillhör det offentliga. I Järla sjö fann jag ett påtagligt exempel på problemet, som visar att stadsdelen har en bit kvar.
"Privat område. Ej genomgång."
Sådana skyltar borde vara absolut förbjudna att sätta upp. Nacka kommun borde ta sig en funderare på om det alls är lagligt att försöka inskränka den allemansrättsliga tillgängligheten till staden på detta sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar